plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Komunikat dotyczący sytuacji studentów AWP w związku z inwazją Rosji na Ukrainę

Lublin, 25.02.2022 roku

 

Drodzy Studenci Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie,

w związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną inwazją Rosji na Ukrainę jako społeczność akademicka wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań militarnych podejmowanych przez władze rosyjskie skierowane przeciwko suwerennemu narodowi Ukrainy. Solidaryzujemy się z Ukrainą.

Jako Uczelnia autonomiczna podjęliśmy decyzję o zachowaniu statusu studenta dla osób pochodzenia ukraińskiego w tym trudnym czasie. Oznacza to, iż wszyscy studenci z Ukrainy obecnie studiujący w naszej Akademii pomimo niezaliczonej zimowej sesji egzaminacyjnej mogą kontynuować studia. Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby studenci mogli przystąpić do zaliczenia zaległych przedmiotów w późniejszym terminie. Wierzymy, że życie studenckie wróci do normalności w szybkim czasie. Dla studentów, którzy nie mogą uczestniczyć obecnie w zajęciach, Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby zrealizować program studiów w późniejszym terminie.

Dla potrzebujących pomocy psychologicznej będą organizowane dyżury psychologa na terenie Uczelni. Wszystkie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji i potrzebujące wsparcia mogą zgłaszać się do Pełnomocnika Rektora ds. Partnerstwa Wschodniego – Denysa Miroshnikova osobiście do pokoju 27, pod numerem telefonu +48 665 500 504 lub adresem mailowym koordynator.wssp@gmail.com. Studenci przebywające w chwili obecnej na terenie Ukrainy i nie mające możliwości przyjazdu do Polski powinny zgłosić się do wyżej wymienionej osoby.

Zawsze służymy Wam pomocą! „Zjednoczeni stoimy, podzieleni upadamy”

 

Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. Witold Kłaczewski – Rektor

dr Mateusz Stefanek – Viceprezydent

Kamila Gromadzka – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego

Skip to content