plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

W AWP zrobisz kurs języka polskiego jako języka obcego

Akademia Wincentego Pola jest jednym z ośrodków w Polsce, gdzie przeprowadzane są kursy języka polskiego jako obcego. O tym, jak wygląda to w praktyce rozmawiamy z Katarzyną Dejnek-Kobylas, która koordynuje pracę Ośrodka Egzaminacyjnego w AWP.

Osoby zainteresowane takim kursem mogą skorzystać z zajęć o różnej tematyce, na wszystkich poziomach zaawansowania, które przygotowują kandydatów do egzaminów państwowych oraz medycznych. AWP organizuje także kurs B1 z egzaminem potwierdzającym znajomość języka polskiego wymaganą do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Kursy w AWP prowadzi wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich, którzy są egzaminatorami egzaminów państwowych oraz doświadczeni specjaliści, którzy przygotowują lekarzy do egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Izbą Lekarską.

Gdzie należy się zgłosić na kurs i w jakim terminie?

KD: – Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie

https://www.akademia-pol.edu.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/

lub wysłać e-mail na jeden z adresów osrodekjpjo@pol.edu.pl lub awp.jpjo@gmail.com. Można też zadzwonić na numer telefonu 663 558 100. Prowadzimy stały nabór. To, kiedy kurs może się rozpocząć zależy od liczby zgłoszeń w danym momencie. Informujemy o tym zainteresowanych na bieżąco.


Dla kogo jest przeznaczony ten kurs?

KD: – Kursy przeznaczone są dla wszystkich chętnych do nauki języka polskiego. Oferujemy kursy ogólne przygotowujące do egzaminów i kursy języka medycznego dla studentów kierunków medycznych i pracowników służby zdrowia.


Jak to wygląda od strony praktycznej?

KD: – Kursy prowadzone są w oparciu o programy nauczania zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. W przypadku kursów medycznych program bazuje na tematyce medycznej oraz strukturze egzaminu Naczelnej Izby Lekarskiej.


Do czego uprawnia otrzymany certyfikat?

KD: – Certyfikat państwowy na poziomie B1 uprawnia do otrzymania stałego pobytu w Polsce, ubiegania się o obywatelstwo, wymagany jest także do pracy w Polsce, np. Izba Pielęgniarek i Położnych wymaga od pielęgniarek i położnych poziomu B1, by praktykować w naszym kraju. Egzamin państwowy na poziomie B2 uprawnia do studiowania po polsku na polskich uczelniach. Egzamin państwowy C1 uprawnia do darmowego studiowania po polsku na polskich uczelniach publicznych. Z kolei certyfikat Naczelnej Izby Lekarskiej uprawnia lekarzy i stomatologów do pracy w polskiej służbie zdrowia.


Jak długo jest ważny taki certyfikat?

KD: – Certyfikaty państwowe są ważne bezterminowo i uznawane na całym świecie.

Rozmawiała Natalia Derlukiewicz

Więcej szczegółów TUTAJ

Skip to content