plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Uroczystość Czepkowania 2022 – Pielęgniarstwo

7 lipca 2022 roku w Wydziale Nauk o Zdrowiu AWP w Lublinie odbyła się uroczystość Czepkowania, podczas której oficjalnie zakończyło naukę 23 studentów kierunku pielęgniarstwo. Głównym bohaterom wydarzenia świętującym odbiór dyplomów ukończenia studiów I stopnia towarzyszyli najbliżsi oraz przedstawiciele Władz Uczelni. Wszystkich uczestników spotkania przywitał JM Rektor prof. dr hab. Witold Kłaczewski oraz Dziekan Wydziału dr n. med. Marian Przylepa prof. AWP. W wydarzeniu uczestniczyli również: Prezydent AWP doc. Henryk Stefanek, Wice – Prezydent AWP mgr Dorota Stefanek – Langham oraz Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr n. o zdr. Klaudia Jakubowska.
Zaproszenie gospodarzy przyjęli następujący goście:
• Dr n. med. i dr n. o zdr. Andrzej Tytuła – Przewodniczący Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
• Dr Konrad Sawicki – Dyrektor Szpitala MSWiA w Lublinie
• Dr Piotr Dreher – Dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego
• Mgr Mirosław Makarewicz – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
• Jarosław Zdrojkowski – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Celejowie
• Dr Lidia Sierpińska – Naczelna Pielęgniarka 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPOZ w Lublinie
• Mgr Ewa Ćwirzeń – Naczelna Pielęgniarka Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego
• Mgr Agnieszka Brześcińska – Naczelna Pielęgniarka Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
• Mgr Hanna Kamola – Naczelna Pielęgniarka Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
• Mgr Joanna Piątek – Pielęgniarka Koordynująca Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
• Mgr Bartłomiej Chmielewski – Przedstawiciel Przychodni Sanitas
• Mgr Edyta Rola – Wasieczko – Kierownik Przychodni Primed
Uroczystość nawiązuje do tradycji zawodu z 1911 roku, kiedy to odbyło się pierwsze czepkowanie uczennic Szkoły Pielęgniarskiej w Krakowie. Czepek to nie tylko symbol pokory i chęci służenia innym ludziom, ale także nieodzowna część stroju galowego ubieranego podczas różnego rodzaju uroczystości w tym państwowych i zawodowych. W trakcie wydarzenia miało miejsce przemówienie młodszej koleżanki absolwentów oraz przedstawicielki adeptów. Po akcie nałożenia czepka i wprowadzeniu symbolu światła, przyszłe pielęgniarki złożyły przyrzeczenie, rozpoczynające się od słów „Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi tytuł pielęgniarki…”. Światło również stanowi integralną część tradycji pielęgniarskich, bowiem to właśnie prekursorka pielęgniarstwa Florencja Nightingale używała lampki oliwnej doglądając chorych i rannych żołnierzy w czasie wojny krymskiej. Obecnie lampka jest symbolem niezawodności opieki pielęgniarskiej, życzliwości, ciepła i wiedzy. Podczas uroczystości nakładania czepków nie zabrało wzruszeń oraz słów wdzięczności i podziękowań dla kadry dydaktycznej, przybyłych rodziców i bliskich. Uroczystość z udziałem studentów polskojęzyczny odbyła się po raz pierwszy i już na stałe wpisze się w tradycje Wydziału Nauk o Zdrowiu AWP w Lublinie.

Film z uroczystości:

Materiał z Panoramy Lubelskiej:

Skip to content