plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Praktyczne zajęcia w Trójmieście studentów Turystyki i rekreacji

Studenci II roku Turystyki i rekreacji Akademii Wincentego Pola wzięli udział w praktycznych zajęciach z obsługi imprezy turystycznej w Trójmieście.

Podczas dwudniowej wycieczki na początku maja, organizowanej od początku do końca przez naszych studentów, mieli oni okazję poznać praktyczne aspekty organizacji wyjazdu oraz zdobyć cenne doświadczenie w obsłudze imprez turystycznych.

Studenci otrzymali określone zadania związane z organizacją wycieczki przed wyjazdem, w trakcie, jak i po zakończeniu.

Przed wyjazdem, podczas zajęć na uczelni, studenci przygotowali szczegółowy program imprezy, zrobili kalkulację kosztów, a potem dokonali rezerwacji. W trakcie wyjazdu wykonywali różne zadania związane z obsługą imprezy zgodnie z przydzielonymi im zadaniami.  Wszystko pod czujnym okiem wykładowcy Roberta Mazura, który oceniał ich pracę. Celem takiej formy zajęć było przekazanie wiedzy i ugruntowanie umiejętności studentów podczas poszczególnych etapów obsługi imprezy turystycznej – organizacji, realizacji i rozliczenia.

– Praktyczne ćwiczenia w trakcie obsługi takiej imprezy turystycznej dały studentom możliwość zweryfikowania uzyskiwanej wiedzy teoretycznej podczas wykładów i ćwiczeń z różnym aspektami organizacyjnymi w trakcie jej obsługi – podsumowuje Robert Mazur, wykładowca AWP.

Studia w AWP to nie tylko nauka, ale także możliwość sprawdzenia w praktyce wiedzy zdobytej na zajęciach teoretycznych. Dołącz do nas!

Skip to content