plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Komunikat w sprawie płac za miesiąc marzec

Uprzejmie prosimy nauczycieli akademickich, którzy dostali przydział zajęć na semestr letni 2019/2020 (również którzy nie podpisali umów) o wypełnienie rozliczenia godzin i przesłanie pod adresem uczelni drogą e-mailową info@wssp.edu.pl w temacie rozliczenie godzin.

Zaległe umowy zostaną wysłane pocztą do podpisu. Prosimy o podpisanie i zwrot 1 egz. do uczelni.

 

Wynagrodzenie za miesiąc marzec zostanie wypłacone bez opóźnienia.

 

Jednocześnie prosimy o realizację kształcenia zdalnego drogą e-learningową.

Zasady wynagrodzenia za zajęcia e-learningowe zostaną opublikowane z chwilą podjęcia odpowiednich decyzji przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Skip to content