plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Informatyka i Ekonometria

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

Uzyskany tytuł: licencjat

ECTS: 180

Język wykładowy:

– polski

Pobierz broszurę informacyjną kierunku – pobierz

[qbutton size=”big_large_full_width” style=”white” font_style=”normal” text=”Rekrutacja trwa !” color=”#d61515″ hover_color=”#ffffff” hover_background_color=”#d61515″ border_color=”#bababa” link=”https://akademia-pol.edu.pl/rekrutacja_wssp/”]

Studiuj Informatykę i Ekonometrię w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie

Studia pierwszego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria są wyjątkowo ciekawe i jako jedne z niewielu otwierają szeroką gamę możliwości dalszej specjalizacji. Kierunek informatyka i ekonometria zaliczany jest do nauk ekonomicznych i skupia się przede wszystkim na metodach analizy zjawisk gospodarczych. Połączenie trzech dziedzin wiedzy: informatyki, ekonometrii i matematyki, powoduje, że każdy absolwent z łatwością poradzi sobie na wymagającym rynku pracy.

 

Kierunek ten kształci przyszłych absolwentów w dziedzinie analizy zjawisk gospodarczych przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów komputerowych. Absolwent tego kierunku oprócz umiejętności informatycznych zdobywa podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, które pozwalają mu także sprawnie poruszać się w sferze biznesu. Pozyskaną wiedzę może również wykorzystać do prowadzenia własnej firmy, a nawet uruchomienia i administrowania portalem internetowym. Poznaje on metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych.

 

Absolwenci kierunku informatyka i ekonometria są szczególnie cenieni na krajowym i europejskim rynku pracy. Wiedza z zakresu informatyki ekonomicznej zwłaszcza projektowania, programowania, wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi pozwala na podjęcie pracy we wszelkiego rodzaju organizacjach, takich jak przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, placówki ochrony zdrowia, biura konsultingowe, organizacje pozarządowe. Absolwenci kierunku Informatyka Ekonometria mogą szukać pracy w: administracji państwowej i samorządowej, ośrodkach przetwarzania informacji rolniczej na potrzeby wspólnej polityki rolnej UE ,zarządach przedsiębiorstw i organizacji działających w sektorze gospodarki żywnościowej, działach analiz banków, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych i powierniczych towarzystw ubezpieczeniowych, firmach komputerowych, placówkach naukowo-badawczych.

Możliwości kariery zawodowej Absolwenta naszej Uczelni

Skip to content