plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Majowe święta – ważne dla każdego Polaka

Przed nami długi weekend majowy, ale to nie tylko czas odpoczynku i zabawy. To przede wszystkim czas świąt państwowych, które odnoszą się do tożsamości narodowej każdego Polaka i do wartości, którym powinien być wierny.

Fot. pixabay.com

1 maja. Święto Pracy 

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy jest obchodzony na całym świecie już od 1890 roku. Święto Pracy wprowadziła w 1889 roku II Międzynarodówka, by upamiętnić wydarzenia z maja 1886 roku – w Chicago robotnicy strajkowali przeciwko nieludzkim warunkom pracy, niskim płacom, żądali też zmiany 12-godzinnego dnia pracy na 8-godzinny. Protest został brutalnie stłumiony, były ofiary śmiertelne.  

W Polsce, od 1950 roku, Święto Pracy jest świętem państwowym. To także dzień ustawowo wolny od pracy i wszelkich zajęć. W okresie Polski Ludowej święto to wiązało się z pochodem pierwszomajowym.

2 maja. Symbolika i obchody Dnia Flagi

2 maja to wyjątkowy dzień dla Polaków – tego dnia obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to okazja do wyrażenia naszej dumy i patriotyzmu poprzez eksponowanie biało-czerwonych barw – wywieszamy flagi na balkonach domów czy w oknach.

Flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej zajmuje szczególne miejsce na terenie kraju, ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami. W przypadku eksponowania wielu flag na masztach, flaga państwowa RP jest podnoszona jako pierwsza i opuszczana jako ostatnia, co podkreśla jej znaczenie jako symbolu narodowego.

Warto zaznaczyć, że symbolika flagi biało-czerwonej została ustanowiona po I wojnie światowej, w 1919 roku. Jej barwy odnoszą się do herbu państwa: górny pas biały nawiązuje do białego orła oraz białej litewskiej Pogoni, natomiast dolny czerwony symbolizuje pole tarczy herbowej.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest nie tylko okazją do świętowania, ale także do refleksji nad wartościami narodowymi i historią Polski.

Fot. pixabay.com

Konstytucja 3 Maja – Fundament polskiego porządku prawnego

3 maja 2024 r. po raz 233 naród polski obchodzi rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To wyjątkowe święto przypomina nam o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski – ustanowieniu Konstytucji, która stała się fundamentem naszego państwa i prawa.

Konstytucja, często nazywana również ustawa zasadniczą, jest najwyższym aktem prawnym w państwie. Określa źródła stanowienia prawa oraz fundamenty krajowego porządku prawnego. Wszelkie akty prawne obowiązujące w danym państwie muszą być zgodne z postanowieniami Konstytucji. To Konstytucja określa procedury wyboru prezydenta, posłów i senatorów, a także gwarancje praw obywatelskich.

Historia Konstytucji 3 Maja ma szczególne znaczenie nie tylko dla Polski, ale także dla Europy i świata. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie i druga na świecie, zaraz po amerykańskiej. Konstytucja 3 Maja przekształciła państwo polskie w monarchię konstytucyjną, wprowadzając zasadę trójpodziału władzy. Dwuizbowy Sejm stał się wyrazicielem woli narodu, a trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą zapewnił równowagę i kontrolę nad rządzącymi.

Przyjęcie Konstytucji zniosło liberum veto, zakończyło podział na Polskę i Litwę, ustanawiając jedno państwo – Rzeczpospolitą Polską. Dokument wprowadził także ochronę praw dla chłopów, co było krokiem w stronę ustanowienia równości społecznej.

Dzisiaj Konstytucja 3 Maja pozostaje nie tylko symbolem naszej historii, ale także fundamentem tożsamości narodowej i prawa. Jej zasady powinny przypominać każdemu o naszych korzeniach i wartościach, które powinniśmy pielęgnować i bronić.

Niech rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja będzie dla nas wszystkich momentem refleksji i patriotyzmu oraz inspiracją do działania na rzecz wspólnego dobra.

Skip to content