plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

ERASMUS+ rekrutacja na wyjazd na studia

Wyjazd na studia na semestr/rok akademicki 2018/2019 w ramach programu Erasmus+

Informujemy, że wnioski należy składać od 22.03. – 25.04. 2018 r. w czasie dyżuru Biura Karier i Współpracy z Zagranicą w godz. 9.00-12.00

  1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy
  2. CV (Stwórz CV w standardzie  Europass CV)
  3. Kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych (jeśli student takie posiada). W przypadku braku certyfikatów opinię na temat poziomu językowego studenta wystawia lektor, do którego student uczęszcza na zajęcia w WSSP).
  4. 1 zdjęcie
  5. Zgoda dziekana na wyjazd
Skip to content