plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Dr Kondrakiewicz: Zarządzanie to kierunek prestiżowy i bardzo ciekawy

Od nowego roku akademickiego w Akademii Wincentego Pola rusza kierunek Zarządzanie. – To studia niezmiernie ciekawe, rozwijające zainteresowania i pasje młodych ludzi chcących zdobyć dobre wykształcenie i znaleźć w przyszłości ciekawą i dobrze płatną pracę – zachęca dr Teresa Kondrakiewicz, kierownik Katedry Ekonomii w AWP. Opowiedziała nam, co jeszcze warto wiedzieć o tym kierunku i kto się na nim odnajdzie.

Kto odnajdzie się na studiach z Zarządzania?

  – Studia na kierunku Zarządzanie są niemal dla każdego. Dlaczego? Dlatego, że pozwalają zdobyć nie tylko konkretny zawód, ale także wiedzę i umiejętności praktyczne, które są przydatne w codziennym życiu. Z tego też względu jest to kierunek niemal uniwersalny, zarówno dla osób, które mają już konkretne plany na przyszłość, jak również dla tych, którzy po ukończeniu szkoły średniej jeszcze się zastanawiają, jaki kierunek studiów i jaka ścieżka rozwoju będzie dla nich najlepsza. Zarządzanie to kierunek interdyscyplinarny. Program studiów obejmuje różnorodne przedmioty: humanistyczne, społeczne i ścisłe, od socjologii i psychologii poprzez ekonomię i finanse, aż po statystykę i informatykę. Dlatego są to studia niezmiernie ciekawe, rozwijające zainteresowania i pasje młodych ludzi chcących zdobyć dobre wykształcenie i znaleźć w przyszłości ciekawą i dobrze płatną pracę.

  Jaką wiedzę otrzyma student, który wybierze kierunek Zarządzanie w Akademii Wincentego Pola?

  – Student kierunku Zarządzanie w naszej Akademii zdobędzie interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą funkcjonowania współczesnych organizacji na różnych szczeblach i płaszczyznach ich działania. Pozna zasady tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej, nowoczesne informatyczne systemy zarządzania oraz mechanizmy rządzące współczesną gospodarką. Zostanie wyposażony w wiedzę na temat różnorodnych metod, instrumentów, technik oraz narzędzi wykorzystywanych w procesach zarządzania, ale przede wszystkim nabędzie też praktyczne umiejętności ich zastosowania w organizacji oraz nauczy się przy tym, jak zarządzać samym sobą. A chyba nikt nie wątpi, jak cenna jest ta umiejętność we współczesnym świecie.

  Jakie specjalizacje oferuje na tym kierunku Akademia Wincentego Pola?

  – Akademia Wincentego Pola oferuje studentom możliwość wyboru specjalności „Zarządzanie firmą” lub „Zarządzanie zasobami ludzkimi”. Obie specjalności umożliwiają studentom zdobycie szerokiej wiedzy ogólnej z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz pokrewnych nauk społecznych, jak również wiedzy szczegółowej, dotyczącej funkcjonowania współczesnych podmiotów w zmiennym otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz procesów zarządzania kluczowymi zasobami organizacji.

  Student specjalności „Zarządzanie firmą” zdobywa wiedzę w zakresie zarządzania konieczną do efektywnego prowadzenia nowoczesnych organizacji. Poznaje mechanizmy funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jest przygotowany do efektywnego zarządzania nimi, skutecznego rozwiązywania problemów, rozstrzygania dylematów i podejmowania optymalnych decyzji zarządczych.

  Specjalność „Zarządzanie zasobami ludzkimi” jest odpowiedzią na zgłaszane przez współczesne organizacje zapotrzebowanie na kadry o najwyższym potencjale, umiejętnościach, kompetencjach i motywacji do działania. Student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu monitorowania i analizy rynku pracy, negocjacji, rozwiązywania konfliktów, strategicznego kierowania rozwojem pracowników, ich rekrutacją, selekcją i doborem, motywowaniem i kontrolowaniem – przy wykorzystaniu narzędzi i technologii informatycznych.

  Co można robić po ukończeniu takich studiów? Jakie są ścieżki kariery zawodowej?

  – Studia na kierunku Zarządzanie w Akademii Wincentego Pola dają szerokie możliwości. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie praktycznie w każdej organizacji. Są przygotowani do pracy na stanowiskach analitycznych, specjalistycznych oraz kierowniczych niższych i średnich szczebli w podmiotach o różnym profilu działalności. Mogą wykonywać zadania związane z zarządzaniem w obrębie podstawowych funkcjonalnych obszarów działania przedsiębiorstw, tj.: sprzedaży, marketingu, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, produkcji i usług oraz innych organizacji, w tym non-profit, instytucji samorządowych itp.

  Inną możliwą ścieżką kariery zawodowej jest założenie własnego biznesu. Studia na kierunku Zarządzanie będą tu niezmiernie przydatne, bo trudno z sukcesem prowadzić firmę nie mając odpowiedniego teoretycznego i praktycznego przygotowania. Nasi absolwenci będą w stanie podjąć indywidualną działalność gospodarczą oraz rozwiązywać ewentualne problemy pojawiające się na etapie tworzenia i rozwoju własnego biznesu.

  Niezależnie od wybranej ścieżki zawodowej absolwenci kierunku Zarządzanie zdobędą kompetencje cenione na rynku pracy i będą dobrze przygotowani do podejmowania decyzji i kreatywnego rozwiązywania problemów zawodowych, pogłębiając swoje pasje i spełniając marzenia. Warto przy tym wspomnieć, że wiedza osób kończących kierunek Zarządzanie jest dobrze wynagradzana na rynku pracy. Absolwenci studiów z tego zakresu stosunkowo często osiągają zarobki powyżej średniej krajowej, a Zarządzanie należy do najbardziej obleganych i najbardziej prestiżowych kierunków.

  Akademia oferuje także studia o pokrewnej tematyce z Ekonomii. Czym różnią się te kierunki w ofercie AWP? 

  – Tak, rzeczywiście mamy w ofercie oba te kierunki i faktycznie można znaleźć między nimi wiele podobieństw, w tym częściowo zbieżny zakres tematyczny i takie same niektóre z wykładanych przedmiotów. Jeśli zaś chodzi o różnice między nimi, to w największym uproszczeniu ekonomia jest kierunkiem szerszym i bardziej ogólnym, zarządzanie zaś skupia się głównie na praktycznych aspektach funkcjonowania podmiotów gospodarczych, pozwala na zdobycie wiedzy ukierunkowanej na procesy zachodzące w poszczególnych obszarach organizacji i kierowanie zespołem ludzi czy prowadzenie własnego biznesu. Dodam jednak, że niezależnie od tego czy kandydat wybierze kierunek Ekonomia czy Zarządzanie, to studia w Akademii Wincentego Pola zapewnią mu zdobycie gruntownej i wszechstronnej wiedzy, a także szerokie możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów oraz znalezienie takiej drogi rozwoju zawodowego, która przyniesie atrakcyjne wynagrodzenie i dużo satysfakcji z wykonywanej pracy.

  ***

  Zgłoś się do naszego Biura rekrutacji:

  Tel. +81 448 08 20

  E-mail: rekrutacja@pol.edu.pl

  Pokój nr 27 – Parter

  www.akademia-pol.edu.pl/rekrutacja

  Skip to content