plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Delegacja AWP z wizytą w University College w Pradze

Pracownicy Akademii Wincentego Pola spędzili trzy dni w Pradze, gdzie na tamtejszym uniwersytecie rozmawiali o współpracy naukowej i wymianie studenckiej.

Wyjazd był organizowany w ramach programu Erasmus+. Z ramienia AWP uczestniczyli w nim: prodziekan Wydziału Nauk Społecznych, kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji dr Sławomir Kula, prof. AWP, dr Jerzy Wójcik, dr Andrzej Pawłowski oraz dr Radosław Dolecki, prof. AWP. Z ramienia praskiego University College w spotkaniu brał udział prorektor ds. badań naukowych dr Jan Han.

Pracownicy obydwu uniwersytetów dyskutowali o możliwościach współpracy naukowej obydwu uczelni, a także o wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus+.

Skip to content