plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Akademia Wincentego Pola z wyróżnieniem za wspieranie młodych

Akademia Wincentego Pola została wyróżniona za szczególne zaangażowanie na rzecz wspierania młodych osób w ich rozwoju osobistym i zawodowym a także wkład w inicjatywy zrealizowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023.

Okazją do podsumowania wspólnych działań oraz zaangażowania wielu firm oraz lubelskich uczelni w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023 było poniedziałkowe spotkanie zorganizowane przez Urząd Miasta Lublin – „Biznes dla ESM”.

– Dzięki ścisłej współpracy na linii samorząd-biznes-nauka, która pozwala stale rozwijać się Lublinowi pod względem gospodarczym, akademickim oraz społecznym, w bieżącym roku zrealizowano inicjatywy dla 9 tys. młodych osób. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie środowiska i gotowość do wspólnego działania na rzecz rozwoju miasta

– podkreślają lubelscy urzędnicy.

Jako przykłady działań na rzecz wspierania młodych wymieniają m.in. rozwój kompetencji biznesowych, pomoc w wejściu na rynek pracy, edukację przedsiębiorczości i poznawanie kompetencji jutra.

Do współtworzenia tegorocznego programu działań przedsiębiorczych miasto Lublin zaprosiło 300 partnerów. To lubelskie firmy, NGO’s, instytucje otoczenia biznesu, instytuty badawcze, uczelnie oraz placówki oświatowe. Efektem tej współpracy było przeprowadzenie 400 warsztatów i spotkań z praktykami biznesu. 

Akademia Wincentego Pola jako jeden z partnerów projektu otrzymała podziękowania za szczególne zaangażowanie w realizację inicjatyw przeprowadzonych w ramach programu Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. Wyróżnienie dla uczelni odebrał prezydent i kanclerz Akademii, doc. Henryk Stefanek.

Podziękowania za szczególne zaangażowanie i wkład w inicjatywy ESM otrzymały również inne lubelskie uczelnie, firmy oraz fundacje.

Przypomnijmy, że Lublin jest pierwszym miastem w Polsce, które w 2023 roku stało się Europejską Stolicą Młodzieży. 

Fot. UM Lublin

Skip to content