plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

ECDL – Zapytanie Ofertowe – Bufet

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu cateringu” dla uczestników projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. Wsparcie Systemu Szkolenia Pielęgniarek.

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Zamówienie dotyczy:

Projektu nr SL2014: 05.05.00-00-0020/18

  • Zakres usługi:

Catering w postaci organizacji obiadów oraz przerw kawowych według szczegółowego harmonogramu zapewnionego przez zamawiającego:

Usługa 2 razy po 20 dni dla grup 20 osobowych realizowana w siedzibie szkoły.

Umowa na okres od maja do grudnia 2019 roku.

 

  • Szczegółowe informacje :Małgorzata Palusińska

m.palusinska@wssp.edu.pl   Tel. 81 740 25 39

 

Skip to content