plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

ECDL – Zapytanie Ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Kurs komputerowy ECDL BASE” dla uczestników projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. Wsparcie Systemu Szkolenia Pielęgniarek.

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Zamówienie dotyczy:

Projektu nr SL2014: 05.05.00-00-0020/18

  • Zakres szkolenia powinien składać się z czterech modułów:

– B1 – Podstawy pracy z komputerem

– B2 – Podstawy pracy w sieci;

– B3 – Przetwarzanie tekstów

– B4 – Arkusze kalkulacyjne

  • Program szkolenia powinien obejmować 100 godzin dydaktycznych x 2 (po 100 godz. dla każdej grupy)
  • Uczestnik szkolenia powinien nabyć wiedze i umiejętności umożliwiające przystawienie do egzaminu zewnętrznego
  • Trener powinien wyrazić zgodę na podpisanie umowy o prace z zamawiającym.

 

 

Szczegółowe informacje :Małgorzata Palusińska

m.palusinska@wssp.edu.pl   Tel. 81 740 25 39

Skip to content