plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt. KOSMETOLOGIA W UJĘCIU HOLISTYCZNYM

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

zaprasza na

Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt.
KOSMETOLOGIA W UJĘCIU HOLISTYCZNYM

 Lublin, 20 – 21 kwietnia, 2023 r.

 

Patronat honorowy

dr Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

dr hab. Mariusz Korczyński, prof. AWP
Rektor Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

Patronat Naukowy
Lubelskie Towarzystwo Naukowe

Patronat medialny

TVP 3 Lublin         Radio Lublin         Kwartalnik Kosmetologia Estetyczna

 

Komitet Naukowy Konferencji:
Prof. dr hab. Witold Kłaczewski, Rektor Honorowy AWP
Prof. dr hab. Joanna Matysiak
Dr hab. Magdalena Makarska-Białokoz, prof. AWP
Dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM
Dr n. biol. inż. Małgorzata Gorzel, prof. AWP
Dr inż. Anna Kiełtyka-Dadasiewicz, prof. AWP
Dr n. hum. Anita Majchrowska, prof. AWP
Dr n. med. Anna Nadulska, prof. AWP
Dr n. med. Marian Przylepa, prof. AWP
Dr n. med. Krzysztof Sokołowski, prof. AWP
Dr n. med. Małgorzata Starczyńska, prof. AWP
Dr n. med. Krzysztof Metera, prof. AWP
Dr Mykhaylo Chernetskyy
Dr inż. Anna Kaczorowska
Dr n. o zdr. Klaudia Jakubowska
Dr inż. Katarzyna Karczmarz
Dr n. o zdr. Daria Majewska
Dr n. biol. Radosław Mencfel
Dr n. chem. Elżbieta Wenerska-Wojtaszek

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Przewodniczący:
Dr n. biol. inż. Małgorzata Gorzel, prof. AWP

Członkowie:
Dr inż. Anna Kiełtyka-Dadasiewicz, prof. AWP
Dr n. med. Krzysztof Sokołowski, prof. AWP
Dr n. o zdr. Klaudia Jakubowska
Dr inż. Katarzyna Karczmarz
Dr n. o zdr. Daria Majewska
Mgr Iwona Smyk, doc. AWP
Mgr Monika Pluta
Mgr Magdalena Raczkowska

Sekretarz:
Adam Rutkowski

Promocja:
Natalia Derlukiewicz

 

Sekretariat Konferencji:
Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola
Choiny 2, 20-816 Lublin
tel. 81 740 25 39, pokój. 49.1
e-mail: kosmetologia.konferencja.wssp@gmail.com

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Kosmetologia w ujęciu holistycznym. Celem niniejszej Konferencji jest wymiana myśli, poglądów i doświadczeń specjalistów z zakresu szeroko rozumianej kosmetyki i kosmetologii. To, że jakość życia człowieka zależy od funkcjonowania na wielu wymiarach, tak duchowych, psychicznych, jak i fizycznych jest wiedzą powszechną. Bardzo istotne jest też postrzeganie siebie, w kontekście powiązań między akceptacją swojej sfery psyche, jak i fizis, nabiera to nowego znaczenia wraz z rozwojem mediów społecznościowych. W tym kontekście chcemy dyskutować nad kosmetologią jako nauką obejmującą człowieka w ujęciu holistycznym, spajającą wygląd zewnętrzny z poczuciem wartości i spełnienia człowieka.

Zapraszamy do dyskusji przedstawicieli ośrodków naukowych, jak również praktyków oraz osoby zainteresowane rozwojem kosmetologii w Polsce i na świecie. Mamy nadzieję, że organizowana Konferencja będzie doskonałą okazją do dialogu przedstawicieli różnych dziedzin nauki i zawodów związanych z kosmetologią.

 

Tematyka Konferencji:

 • stan umysłu, ducha i ciała jako kompendium piękna,
 • zabiegi holistyczne, zdrowotne i kosmetyczne w SPA i Wellness,
 • surowce naturalne w służbie urody i zdrowia,
 • nowe trendy w kosmetologii, kosmetyce i medycynie estetycznej,
 • wizerunek kosmetologa,
 • rozwój, edukacja i rynek pracy kosmetologa,
 • psychospołeczne aspekty postrzegania urody,
 • holistyczna opieka prozdrowotna,
 • nowoczesna aparatura w gabinecie kosmetycznym i dermatologii estetycznej,
 • fizjoterapia w kosmetologii,
 • zagrożenia epidemiologiczne w gabinecie kosmetycznym,
 • styl życia i jego wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • wykorzystanie multimediów cyfrowych w promowaniu i prowadzeniu biznesu beauty,
 • nowoczesny marketing w kosmetologii (m.in. kreatywna oferta usług kosmetologicznych, pozyskiwanie nowych klientów, lojalności dotychczasowych, tworzenie i utrzymywanie z klientem pozytywnych relacji.

 

Organizatorzy przewidują:

 • sesje referatowe (referaty plenarne i komunikaty),
 • sesję posterową,
 • pokazy zabiegów kosmetycznych z wykorzystaniem nowych technologii,
 • warsztaty naukowe,
 • wystawy i prezentacje firm branżowych,

 

Opłaty
Koszty uczestnictwa podczas 2 dni konferencji wynoszą 500 zł i obejmują:

 • druk streszczenia,
 • materiały konferencyjne,
 • udział w obradach,
 • pokazy, wystawy,
 • udział w wybranych warsztatach tematycznych (szczegóły w II komunikacie),
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo,
 • publikację pracy w czasopiśmie naukowym Archives of Physiotherapy and Global Researches,
 • bufet konferencyjny (lunch, przerwy kawowe),
 • uroczystą kolację z bogatym menu.

 

Koszty uczestnictwa w konferencji bez bankietu konferencyjnego wynoszą 350 zł

Studentom proponujemy uczestnictwo w konferencji w cenie promocyjnej 150 zł. Niniejsze koszty nie obejmują uroczystej kolacji.

Dla studentów AWP koszt konferencji wynosi 50 zł. Niniejsze koszy nie obejmują uroczystej kolacji.

Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania, służymy zaś pomocą w rezerwacji noclegu.

 

OPŁATY KONFERENCYJNE PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTO: 10 1500 1520 1215 2002 9435 0000
Z DOPISKIEM „KONFERENCJA KOSMETOLOGII”  wraz z nazwiskami uczestników

 

W przypadku opłat zbiorowych, proszę podać nazwiska osób, za które dokonano wpłaty.

Zgłoszenia

Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonywać za pomocą dołączonej do Komunikatu  „Karty zgłoszenia uczestnictwa” na adres poczty elektronicznej: e-mail: kosmetologia.konferencja.wssp@gmail.com Możliwe jest wykorzystanie także tradycyjnej poczty na adres uczelni: Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie,  ul. Choiny 2, 20-816 Lublin.

 

Zgłaszanie prac na konferencję

 • Prace mogą być zgłaszane w języku polskim lub angielskim.
 • Streszczenie w języku polskim lub angielskim (do 250 słów każde).
 • Streszczenia (oraz prace) prosimy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: kosmetologia.konferencja.wssp@gmail.com
 • Prosimy podać dane kontaktowe pierwszego autora: adres, numer telefonu i e-mail.
 • Każda zgłoszona praca będzie kwalifikowana do przyjęcia przez Komitet Naukowy Konferencji.

 

Dodatkowo ogłaszamy Sesję plakatową/posterową

 • Wymiary plakatu: nie większe niż 700 mm x 1000 mm.
 • Streszczenia prac prezentowanych w sesji plakatowej należy przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: kosmetologia.konferencja.wssp@gmail.com
 • Dla wyróżnionych plakatów przewidziano nagrody.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany sposobu wystąpienia.

 

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie odbywa się w Hotelu Forum Fitness Spa & Wellnes, położonym przy ulicy Obywatelskiej 8, 20-092 i numerem kontaktowym  81 452 85 00/ 519 404 408. Przy rezerwacji telefonicznej i podaniu hasła KONFERENCJA dostaną Państwo 10% zniżkę. Hotel w swej ofercie ma pokoje 1-os.,2-os., rozszerzenie tych standardów oraz pokój apartamentowy.

Szczegółowe informacje dotyczące referatów /komunikatów i przygotowania prac do druku przedstawione zostaną w Komunikacie II.

 

Ważne terminy:

Do 10 stycznia 2023 r. zgłaszanie uczestnictwa w konferencji (tradycyjną pocztą lub e-mailem) wraz z podaniem tematu pracy i autorów

Do 5 lutego 2023 r. przesyłanie streszczeń (wystąpienia ustne i postery) oraz wniesienie opłaty konferencyjnej  

Do 30 maja 2023 r. przesyłanie tekstu pracy

 

O konferencji prosimy powiadomić współpracowników i osoby zainteresowane

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Komunikat – .pdf  .doc

Karta zgłoszeniowa – .pdf  .doc

 

Skip to content