plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Ze względu na przepisy przeciwpożarowe zakaz parkowania w ciągach komunikacyjnych na drogach prowadzących do parkingu uczelni

Przypominamy, że ze względy na przepisy przeciwpożarowe obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania w ciągach komunikacyjnych na drogach prowadzących do parkingu uczelni. Pojazdy łamiące zakaz będą odholowane na koszt właściciela pojazdu.

Skip to content