plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Zagadnienia z fizjoterapii na licencjacki egzamin dyplomowy

Zagadnienia z zakresu fizjoterapii na egzamin dyplomowy

III rok studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne

 1. Galwanizacja twarzy w neuralgii
 2. Galwanizacja twarzy w porażeniu nerwu VII
 3. Galwanizacja stawów skroniowo-żuchwowych
 4. Prądy diadynamiczne w sinicy dłoni
 5. Prądy diadynamiczne w półpaścu strony prawej
 6. Blokada przeciwbólowa prądami diadynamicznymi w rwie kulszowej prawej kończyny
 7. Prądy Traeberta na kręgosłup ułożenie piersiowe górne
 8. Prądy Traeberta w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego lewego
 9. Prądy interferencyjne w nerwobólu nerwu strzałkowego prawego
 10. Prądy Kotza przeciwbólowo na odcinek L-S
 11. Stymulacja rosyjska na mięsień dwugłowy ramienia lewego
 12. Prądy TENS niskiej częstotliwości na nadgarstek lewy
 13. TENS BURST na kolano prawe
 14. Tonoliza zginaczy kolana lewego
 15. Laseroterapia na bliznę przedramienia lewego
 16. Laseroterapia w dyskopatii odcinka lędźwiowego
 17. Ultradźwięki  na ostrogę piętową stopy lewej
 18. Test rumieniomierzem u osoby dorosłej
 19. Naświetlanie lampą Sollux na zatoki czołowe
 20. Stymulacja punktowa kłębu kciuka prawego impulsami prostokątnymi
 21. Galwanizacja krtani,
 22. Galwanizacja podłużna w obrębie kończyn dolnych – rwa kulszowa
 23. Jonoforeza z Fastum na staw łokciowy
 24. Prądy Tens – odmiana Burst, u pacjenta z zespołem rzekomokorzeniowym kręgosłupa L-S,
 25. Prądy Nemeca na L-S
 26. Jonoforeza z olfenem lewy staw łokciowy
 27. Jonoforeza z CaCl2 krtani
 28. Jonoforeza z lignocainą staw skroniowo- żuchwowy prawy
 29. Jonoforeza z contratubekxu na bliznę przedramienia
 30. Jonoforeza z Bupivocainum -staw barkowy
 31. Jonoforeza z Fastum – dwa stawy barkowe
 32. Tens  na C
 33. Tens  na  L-S
 34. Tens  na C i lewy bark
 35. Tens  na  biodro prawe
 36. Tens  na kolano
 37. Tens na lewy i prawy staw barkowy
 38. Tens na L-S –udo prawe
 39. Tens na  mięsień dwugłowy uda
 40. DD-  na diadynamic – C – MF/ DF
 41. DD – na dwugłowy ramienia –DF/CP
 42. DD –na  L. łokieć – DF/CP
 43. DD –na  P. bark – MF/CP
 44. DD – na lewy i prawy bark – MF/LP
 45. UR – na C
 46. UR –na  L-S
 47. Pole magnetyczne n. cz. na obręcz barkową – stan ostry
 48. Pole magnetyczne n. cz. na L-S – stan przewlekły
 49. Pole magnetyczne n. cz. na kolano lewe –  stan ostry,
 50. Pole magnetyczne n. cz. na dłonie okres pod ostry RZS,
 51. Pole magnetyczne n. cz. na staw skokowy 3 dni po urazie,
 52. Pole magnetyczne n. cz. na stawy biodrowe- przewlekła koksartroza,
 53. UD na C,
 54. UD na L-S,
 55. UD na bark prawy,
 56. UD na kolano lewe,
 57. UD na staw biodrowy prawy,
 58. UD na okolicę nadkłykcia bocznego kości ramiennej,
 59. Laseroterapię na stawy nadgarstka 2J/cm²,
 60. Laseroterapię na przedział przyśrodkowy kolana lewego 4J/cm²,
 61. Laseroterapię na C 2J/cm², ,
 62. Laseroterapię na bliznę pooperacyjną na mięśniu dwugłowym uda 3J/cm²,
 63. Elektrostymulacja mięśni  zdrowych –   prądy Kotza lub Tens – mięsień prosty  brzucha
 64. Elektrostymulacja mięśni  zdrowych –   prądy Kotza lub Tens – mięsień dwugłowy ramienia
 65. Elektrostymulacja mięśni  zdrowych –   prądy Kotza lub Tens – mięsień
 66. trójgłowy ramienia
 67. Elektrostymulacja mięśni  zdrowych –   prądy Kotza lub Tens – mięsień czworogłowy
 68. Elektrostymulacja mięśni  zdrowych –   prądy Kotza lub Tens – mięsień dwugłowy uda
 69. Elektrostymulacja mięśni porażonych – mięsnie twarzy
 70. Elektrostymulacja mięśni porażonych – prostowniki  nadgarstka
 71. Elektrostymulacja mięśni porażonych – mięsień dwugłowy  ramienia
 72. Elektrostymulacja mięśni porażonych – mięsień trójgłowy ramienia
 73. Elektrostymulacja mięśni porażonych – mięśnie strzałkowe
 74. Elektrostymulacja mięśni porażonych – mięśnie krtani
 75. Elektrostymulacja pęcherza moczowego
 76. IF 4P ból ostry staw barkowy (prądy  Nemeca)
 77. IF 4P ból chroniczny L-S (prądy  Nemeca)
 78. IF 4P świeży obrzęk kolano lewe (prądy  Nemeca)
 79. IF 4P stymulacja mięśnia czworogłowego uda (prądy  Nemeca)
 80. IF 2P ostry ból C ( technika dwupolowa)
 81. Omów metodykę wykonania diatermii krótkofalowej u pacjenta z przewlekłym zapaleniem zatok szczękowych,
 82. Omów metodykę wykonania diatermii krótkofalowej u pacjenta z porażeniem nerwu kulszowego na tle dyskopatii,
 83. Omów metodykę wykonania diatermii krótkofalowej metodą kondensatorową u pacjenta obustronną gonartrozą,
 84. Omów metodykę wykonania zabiegu sauny fińskiej,
 85. Omów metodykę wykonania parafinoterapii, scharakteryzuj  różne techniki,
 86. Omów metodykę wykonania zbiegu promieniowaniem IR u pacjenta po amputacji kończyny dolnej na poziomie uda,
 87. Omów metodykę wykonania zbiegu promieniowaniem UV u pacjenta z łuszczycą,
 88. Omów wykonanie testu biologicznego pacjenta na promieniowanie UV, dokonaj analizy uzyskanych wyników,
 89. Omów metodykę wykonania zbiegu ultradźwięków w środowisku wodnym,
 90. Omów metodykę wykonania zbiegu terapii skojarzeniowej (UD + prąd) u pacjenta z „łokciem tenisisty”,
 91. Omów metodykę wykonania zbiegu elektroultrafonoforezy,
 92. Omów metodykę wykonania zbiegu krioterapii ogólnoustrojowej – kriokomora i kriosauna,
 93. Omów metodykę wykonania zbiegu kriostymulacji miejscowej,
 94. Omów metodykę wykonania elektrodiagnostyki jakościowej u pacjenta z porażeniem nerwu promieniowego,
 95. Omów metodykę wykonania elektrodiagnostyki ilościowej u pacjenta z porażeniem nerwu strzałkowego,
 96. Omów metodykę wykonania elektrostymulacji punktowej mięśni twarzy,
 97. Omów metodykę wykonania elektrostymulacji mięśnia zdrowego, np.mięsień czworogłowy,
 98. Omów metodykę wykonania elektrostymulacji – tonolizy kończyny górnej u pacjenta po udarze mózgu ,
 99. Omów metodykę wykonania ruchomych natrysków biczowych, np. bicze szkockie,
 100. Omów metodykę wykonania zabiegów w tanku Hubbarda (wanna motylkowa),
 101. Omów metodykę wykonania suchej kąpieli kwasowęglowej,
 102. Opisz postępowanie w przypadku rażenia prądem elektrycznym,
 103. Opisz postępowanie w przypadku omdlenia pacjenta podczas zabiegu polem magnetycznym  niskiej częstotliwości.
 104. Zjawiska elektrolizy zachodzące pod elektrodami podczas wykonywania zabiegów elektroleczniczych
 105. Jak brzmi prawo Dastre-Morata ?
 106. Co to jest sauna i jaka jest zależność wilgotności do temperatury w saunie ?
 107. Omów mechanizmy termoregulacji
 108. Wymień zabiegi krioterapeutyczne i omów jeden z nich
 109. Scharakteryzuj prądy Traeberta
 110. Omów zjawisko fotosensybilizacji
 111. Teoria bramkowania w TENS –ie wysokiej częstotliwości
 112. Rodzaje prądów interferencyjnych czteropolowych
 113. Na czym polega zabieg tzw. rosyjskiej stymulacji
 114. Zjawiska niekorzystne występujące podczas terapii ultradźwiękowej
 115. Prawo Grothusa-Drapera
 116. Rodzaje prądów diadynamicznych. Scharakteryzuj prądy o działaniu   przeciwbólowym
 117. Wyjaśnij pojęcie reobaza, chronaksja, punkt motoryczny
 118. Rodzaje i technologie zaopatrzenia ortopedycznego tułowia
 119. Wskazania i rodzaje do zaopatrzenia ortopedyczno-lokomocyjnego i rehabilitacyjnego-kilka przykładów
 120. Charakterystyka zaopatrzenia ortopedycznego, ortez i środków pomocniczo- pielęgnacyjnych
 121. Niepełnosprawność i zależność dostosowań zaopatrzenia ortopedyczno- rehabilitacyjnego i urbanistycznego
 122. Charakterystyka zaopatrzenia ortopedycznego dla dzieci i młodzieży-przykłady
 123. Projektowanie zaopatrzenia protezowego kończyn dolnych w zależności od poziomu odjęć. Stosowane materiały, półfabrykaty i surowce
 124. Jakie sektory ruchu wyróżniamy w jego pełnym zakresie
 125. Co określa test Schobera
 126. Jakie badania przedmiotowe wykonuje się dla potrzeb kinezyterapii
 127. Scharakteryzuj wywiad wg Herberta Frischa i omów jego składowe
 128. Scharakteryzuj statyczne badania dla potrzeb kinezyterapii o działaniu miejscowym
 129. Na czym polega badanie ośrodka układu nerwowego dla potrzeb kinezyterapii
 130. Scharakteryzuj dynamiczne badania odcinkowe dla potrzeb kinezyterapii
 131. Podaj przykład ogólnego statycznego badania dla potrzeb kinezyterapii
 132. Scharakteryzuj dynamiczne badania ogólne
 133. Jakie są zasady zapisu zakresu ruchów wg metody SFTR
 134. Jakie zasady obowiązują podczas badania zakresu ruchów
 135. Jakimi metodami oceniamy siłę mięśniową dla potrzeb kinezyterapii
 136. Co to są mięśnie wskaźnikowe
 137. Jaką rolę w diagnostyce odgrywają testy czynnościowe
 138. Przedstaw analizę mechaniczną i kinematyczną chodu
 139. Na co zwracamy uwagę podczas oceny czynności chwytnej kończyny górnej
 140. Jaką rolę spełniają testy czynnościowe w kinezyterapii
 141. Jakie pomiary linijne wykonujemy w badaniu przedmiotowym dla potrzeb kinezyterapii
 142. Które testy czynnościowe określają ruchomość kręgosłupa
 143. Przedstaw interpretację objawu Derbolowskiego i objawu Flamengo
 144. Jakie znasz testy czynnościowe w obrębie obręczy kończyn górnych
 145. górnych jaki sposób badamy ruchomość klatki piersiowej i jakim testem różnicujemy dolegliwości bólowe klatki piersiowej
 146. Którym testem wykrywamy utajony przykurcz zgięcia w stawie biodrowym
 147. Co sprawdzamy testem Patrica i testem Mannnella
 148. Kiedy wykonujemy test Lasegnea
 149. Objaw Trendelenburga i objaw Duchennea- z jaką niewydolnością  mm występują i jakie są ich następstwa
 150. Jaka jest różnica między ćwiczeniem biernym a czynno-biernym
 151. Jaka jest zasada ćwiczeń poizometrycznej relaksacji mm
 152. Przedstaw zasady obciążeń treningowych treningowych ćwiczeniach z oporem statycznych i czynnych
 153. Jakie zasady obowiązują w ćwiczeniach w odciążeniu z oporem
 154. Jakie są przeciwwskazania do ćwiczeń relaksacyjnych
 155. Jakie są przeciwwskazania do ćwiczeń redresyjnych
 156. Przedstaw przykłady ćwiczeń w łańcuchach kinematycznych zamkniętych i otwartych. Na czym polega różnica pomiędzy tymi ćwiczeniami
 157. Polski Model Rehabilitacji
 158. Zespół rehabilitacyjny
 159. Cele i zadania rehabilitacji
 160. Mechanizmy kompensacji i adaptacji w procesie usprawniania
 161. Pomiary długości i obwodów kończyn
 162. Przyczyny różnic obwodów i długości kończyn
 163. Pomiary goniometryczne zakresów ruchów i zasady zapisu otrzymanych wyników metodą SFTR
 164. Zasady wykonania testu Lovetta
 165. Cele ćwiczeń synergistycznych. Wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania
 166. Ćwiczenia bierne- cele, wskazania, przeciwwskazania do ich stosowania
 167. Ćwiczenia czynne w odciążeniu-cele, wskazania, przeciwwskazania, sposoby odciążenia
 168. Ćwiczenia ogólnousprawniające ze zmiennym natężeniem wysiłku-cele, wskazania, przeciwwskazania, metodyka ćwiczeń
 169. Ćwiczenia oddechowe-wskazania, rodzaje, metodyka ich prowadzenia
 170. Metody kształtowania siły mięśni- dynamiczne, statyczne, skurczów    pośrednich.Cele, wskazania, przeciwwskazania, metodyka ćwiczeń
 171. Omów główne założenia metody PNF
 172. Omów znaczenie metody De Lorma i metody Mc Queena w kształtowaniu siły
 173. Omów cele terapii neurofizjologicznej Bobath Ndt
 174. Znaczenie trakcji w metodzie PNF
 175. Jakie reakcje obejmuje prawidłowy mechanizm kontroli postawy
 176. W jakiej metodzie występuje „patterning” i na czym ona polega
 177. Funkcjonalna analiza chodu, cykl i fazy chodu, wyznaczniki chodu prawidłowego
 178. Zasady wykonania masażu klasycznego (ogólne, kierunkui, siły bodźca, tempa)
 179. Techniki masażu klasycznego ( definicja, cel, wpływ techniki na tkanki)
 180. Przygotowania pacjenta, masażysty, stanowiska zabiegowego do przeprowadzenia masażu.
 181. Wskazania i przeciwwskazania do masażu
 182. Przykurcze stawowe przyczyny powstawania, profilaktyka, leczenie
 183. Odleżyny, przyczyny powstania, skala odleżyn, czynniki ryzyka, profilaktyka
 184.  Wymień postacie Mózgowego Porażenia Dziecięcego i opisz jedną z nich.
 185. Co rozumiesz pod pojęciem Mózgowe Porażenie Dziecięce.
 186. Opisz metodę Vojty – założenia i cele.
 187. Na czym opiera się ocena neurofizjologiczna dziecka.
 188. Scharakteryzuj chorobę Duchenne’a.
 189. Scharakteryzuj chorobę – Przepuklina Oponowo – Rdzeniowa.
 190. Udary mózgu – podział, przyczyny i charakterystyka.
 191. Cele wczesnej rehabilitacji (przyłóżkowej) w udarze mózgu.
 192. Spastyczność – definicja i charakterystyka
 193. Obwodowy układ nerwowy – uszkodzenie nerwu strzałkowego, charakterystyka i postępowanie rehabilitacyjne.
 194. Obwodowy układ nerwowy – uszkodzenie nerwu promieniowego, charakterystyka i postępowanie rehabilitacyjne.
 195. Obwodowy układ nerwowy – uszkodzenie nerwu twarzowego, charakterystyka i postępowanie rehabilitacyjne.
 196. Obwodowy układ nerwowy – uszkodzenie nerwu piszczelowego, charakterystyka i postępowanie rehabilitacyjne.
 197. Stwardnienie rozsiane – charakterystyka schorzenia.
 198. Fizjoterapia w stwardnieniu rozsianym (SM).
 199. Przepuklina krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowo- krzyżowym  kręgosłupa, przyczyny, objawy i postępowanie rehabilitacyjne.
 200. Niedokrwienny udar mózgu, charakterystyka, przyczyny i postępowanie rehabilitacyjne we wczesnej fazie.
 201. Krwotoczny udar mózgu, charakterystyka, przyczyny i postępowanie rehabilitacyjne
 202. Choroba Parkinsona –  charakterystyka schorzenia.
 203. Fizjoterapia w chorobie Parkinsona.
 204. Urazowe uszkodzenie splotu ramiennego, przyczyny i charakterystyka urazu.
 205. Metody neurofizjologiczne – charakterystyka metody PNF.
 206. Metody neurofizjologiczne- charakterystyka metody NDT Bobath.
 207. Rwa barkowa, charakterystyka i rehabilitacja.
 208. Usprawniania pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego w okresie ostrym.
 209. Charakterystyka objawów w przypadku długotrwałych przeciążeń kręgosłupa.
 210. Model A i model B fizjoterapii po przebytym zawale serca. Kiedy stosujemy, jak długo trwają?
 211. Jakie jest znaczenie wcześnie podjętych ćwiczeń oddechowych na oddziale chirurgicznym
 212. Omów pozycje drenażowe w zależności od lokalizacji zmian chorobowych w płucach
 213. Opisz elementy terapii wspomagającej usuwanie wydzieliny z drzewa oskrzelowego
 214. Podaj zasady fizjoterapii przy leczeniu wysiękowego zapalenia opłucnej
 215. Zasady postępowania fizjoterapeutycznego zapaleniu zakrzepowym żył głębokich podudzia
 216. Zabiegi fizjoterapeutyczne stosowane przy niewydolności układu limfatycznego kończynach dolnych
 217. Wskazania i przeciwwskazania do wykonania próby wysiłkowej

 

Skip to content