plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

XVI Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

REKTOR I KANCLERZ-ZAŁOŻYCIEL
w imieniu
Społeczności Akademickiej
Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie
mają zaszczyt zaprosić na:

XVI UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016.

Uroczystość odbędzie się dnia 18 października 2015 roku o godzinie 11.30
w auli WSSP w Lublinie, ul. Choiny 2

Program Inauguracji

9:30
Kościół pw. św. Andrzeja Boboli
ul. Paderewskiego 20

11.30
Aula WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie
Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2015/2016
• Hymn Państwowy
• Otwarcie uroczystości – JM Rektor WSSP im. W. Pola w Lublinie prof. dr hab. Witold Kłaczewski
• Wystąpienie Kanclerza-Założyciela Uczelni doc. Henryka Stefanka
• Wręczenie medali zasłużonym dla WSSP im. W. Pola
• Wręczenie najlepszym absolwentom dyplomów magisterskich i licencjackich
• Ślubowanie i immatrykulacja studentów 1 roku
• Gaudeamus Igitur
• Wykład inauguracyjny:
Rola i znaczenie nauk geograficznych w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej
Prof. zw. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Zagospodarowania Przestrzennego
• Gaude Mater Polonia

Skip to content