plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Weź udział w konferencji studenckiej i poznaj kultury innych krajów

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego studentów anglojęzycznych naszej Akademii zapraszają na międzynarodową konferencję pod tytułem „ Languages and Cultures of VPU”. Głównym celem wydarzenia będzie zaprezentowanie oraz poznanie różnorodności kulturowej i językowej społeczności studenckiej naszej uczelni.

Konferencja odbędzie się 19 czerwca w Centrum Nauk Medycznych Akademii Wincentego Pola. Tematem przewodnim będzie „Różnorodność w kulturach i zwyczajach”. Każdy uczestnik będzie miał możliwość przybliżenia słuchaczom kultury, zwyczajów i tradycji swojego kraju. Spotkanie będzie doskonałą okazją do poznania i przedstawienia różnorodności kultur oraz języków studentów naszej Akademii.

– Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych studentów. Konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, poznania nowych ludzi oraz poszerzenia wiedzy na temat różnorodności kulturowej – mówi Edna Carere, przewodnicząca samorządu studentów anglojęzycznych Akademii Wincentego Pola.

Aby zgłosić się do udziału w konferencji i przedstawić tradycję oraz kulturę swojego kraju należy skontaktować się z przewodniczącą samorządu Edną Carere pod adresem email: carereedna@gmail.com.

Językiem urzędowym konferencji będzie angielski dlatego prosimy o przygotowanie prezentacji w tym języku. Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny. Zgłoszenia należy składać do 24 maja.

Skip to content