plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Stypendia – Wypłaty

Szanowni Studenci

Informujemy, że ze względu na epidemię Covid19 decyzje dotyczące przyznania Stypendium Rektora, Stypendium Socjalnego, Stypendium dla osób Niepełnosprawnych oraz Zapomogi zostaną wysłane pocztą.

Stypendium Socjalne, Zapomoga oraz Stypendium dla Niepełnosprawnych zostanie wypłacone do 30 listopada 2020 roku.

Stypendium Rektora zostanie wypłacone w późniejszym terminie ze względu na wydłużony do 15 listopada 2020 roku, termin przyjmowania Wniosków Stypendialnych.

Skip to content