plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Stypendia Socjalne 2019/2020 – Ogłoszenie

Wnioski o stypendium socjalne z kompletem dokumentów potwierdzających sytuację materialną studenta przyjmowane będą od 1 do 31 października 2019 roku w pokoju 73, od wtorku do soboty, w godzinach 9:00 – 15:00.

Stypendium Socjalne przyznawane jest studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, których wysokość dochodów na członka rodziny nie przekroczyła w roku 2018 1000,00 zł netto miesięcznie.

WAŻNE !!!

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. 528,00 zł netto, musi do wniosku dołączyć zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny z Ośrodka Pomocy Społecznej.

-> WZÓR WNIOSKU

Informujemy, że zaktualizowany Generator Wniosku dot. Stypendium Socjalnego dostępny będzie na stronie WSSP od 30.09.2019

 

Skip to content