plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Seminarium Naukowe dedykowane pamięci prof. zw. dr hab. Olafowi Rogalewskiemu

Seminarium Naukowe

dedykowane pamięci prof. zw. dr hab. Olafowi Rogalewskiemu

„Życie i twórczość Profesora”

Patronatem Honorowy MNiSzW, MSiT, POT

 

ZAPROSZENIE – KOMUNIKAT nr 1/X/2015

 

Data 17 grudzień /czwartek/ 2015

Miejsce obrad: KLUB PROFESORÓW – REKTORÓW UW

/ul. Krakowskie Przedmieście 24 – obok Pałacu Kazimierzowskiego przy ul. Oboźnej/

 

godz. 10.30 – recepcja uczestników, kawa powitalna,

godz..11.00 – otwarcie Seminarium, powitanie gości i uczestników,                                

                       – wystąpienia oficjalne,                                                                                    

Referaty i wystąpienia plenarne :                                           ( 8 wystąpień x 20 min = 160 min)

 

  1. Prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski – Okres wrocławski prof. O. Rogalewskiego, (Urząd ds turystyki, GKKFiT),
  2. Prof. dr Krzysztof Łopaciński /dr Andrzej Jagusiewicz/- Profesor w Zakładzie Zagospodarowania Turystycznego i Instytucie Turystyki,
  3. Prof. dr hab. Stanisław Bąk /prof. dr hab. Zygmunt Bosiakowski – 17 lat pracy w SGP/SGH. Profesor jako kierownik Katedry turystyki ,                                                                                                                       
  4. Prof. dr Franciszek Midura, doc. Henryk Stefanek – Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie,                              
  5. Red. Adam Bajcar – Od geografii do turystyki. Profesor podróżnik i krajoznawca.
  1. dr Zenon Błądek –Rola Profesora w kształtowaniu współczesnego hotelarstwa w Polsce
  2. dr hab. A. Kowalczyk,– Profesor jako prekursor zagospodarowania turystycznego w Polsce
  3. Waldemar Błaszczuk – Bibliografia wybranych publikacji Profesora.
  4. Dyskusja plenarna, wspomnienia i przyczynki naukowo-historyczne,

     6 głosów w dyskusji x 10 min = 60 min

Godz. 15.00 – Podsumowanie i zakończenie Seminarium,

           15.15 – Poczęstunek , opłatek wigilijny,

 

Wszystkie referaty, wystąpienia i głosy w dyskusji będą opublikowane w specjalnym wydawnictwie wydrukowanym na Seminarium /grudzień/ a wybrane artykuły będą wydane

w „ Monografii turystycznego szkolnictwa niepaństwowego w latach 1989 – 2014” w ramach Konferencji w Lublinie /07 kwiecień 2016/.

 

Koszt uczestnictwa w Seminarium – 50 zł /płatne przed obradami lub na konto SET.                                                                    

Zgłoszenia prosimy kierować na adresy; fmidura@tlen.pl, lub bławat@hotel.pl, biuro@stowarzyszenieset.pl

 

Za Komitet Organizacyjny:                                                     

Przewodniczący

Prof. dr Franciszek Midura

 

Warszawa, 26.10.2015

Skip to content