plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Rozeznanie rynku

Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
w związku z realizacją projektu „POMOST – Międzypokoleniowy Model Studiowania” ,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć:

„W zdrowym ciele – zdrowy duch” zajęcia gimnastyczne na sali w ramach Zadania 1 Podnoszenie kompetencji w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zajęcia prowadzone będą w okresie trwania umowy tj. od 01.03.2019 – 31.12.2021 roku. Zajęcia będą prowadzone w 2 grupach 16h x 10 miesięcy x 2 grupy x 3 edycje. Daje to łącznie 960h (całość zamówienia); po 320h dla każdej edycji.

„W zdrowym ciele – zdrowy duch” zajęcia gimnastyczne na basenie w ramach Zadania 1 Podnoszenie kompetencji w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zajęcia będą prowadzone w okresie trwania umowy tj. od 01.03.2019 – 31.12.2021 roku: 2h x 10 miesięcy x 3 edycje. Łącznie 60h (całość zamówienia) tj. po 20h dla każdej edycji.

Wykonawca powinien posiadać niezbędne kwalifikacje i min. roczne doświadczenie

Zlecający zastrzega sobie możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi. Szczegółowy harmonogram realizacji wsparcia zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy i będzie dostosowany do potrzeb uczestników projektu.

Przed rozpoczęciem realizacji projektu dokonuje się rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.
Formularz wyceny zawierający treść zapytania znajduje się w załączniku.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami zamówienia i do składania wycen.
Termin do którego należy złożyć wycenę upływa z dniem 08.02.2019 roku.
Oferty należy zgłaszać osobiście: ul. Choiny 2, 20-816 Lublin lub mailowo: kadry@wssp.edu.pl

Formularz Ofertowy

Skip to content