plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Relacja z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ratownictwo Medyczne w Nauce i Praktyce”

W dniach 5-7.10.2015r. odbyła się w Suwałkach

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ratownictwo Medyczne w Nauce i Praktyce”

zorganizowana przez:

 

 • Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu,
 • Wydział Studiów Anglojęzycznych Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie,
 • Polskie Towarzystwo Medycyny i Technik Hiperbarycznych,
 • Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach,
 • Okręgowe WOPR w Radomiu oraz
 • PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych

 

Konferencję patronatem objął:

JM prof. dr hab. inż. Zbigniew ŁUKASIK
REKTOR UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

oraz

JM prof. dr hab. Witold KŁACZEWSKI
REKTOR WYŻSZEJ SZKOŁY SPOŁECZNO-PRZYRODNICZEJ
im . Wincentego Pola w Lublinie

Z ramienia WSSP im. W. Pola w Lublinie w konferencji uczestniczyli:

 

 • Dziekan Wydziału Studiów Anglojęzycznych dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz, przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji oraz
 • Pełnomocnik Rektora ds. Nauki dr n. med. Krzysztof Metera, prof. WSSP.

 

Zaprezentowali oni wyniki swoich badań w wystąpieniach:

 

 1. ” Zapobieganie upadkom osób w wieku podeszłym” dr n. med. Krzysztof Metera (WSSP Lublin), mgr Agnieszka Maruszewska( WSSP Lublin)
 2. ” Wskazania do terapii hiperbarycznej w stanach nagłych” prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, WSSP Lublin), dr hab. n. med. Piotr Siermontowski (Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie)
 3. ” Wybrane odmienności resuscytacji ciężarnej” prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, WSSP Lublin), lek. med. Andrzej Miturski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie).
 4. „Postępowanie przedszpitalne w urazie komunikacyjnym ciężarnej” prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, WSSP Lublin), lek. med. Andrzej Miturski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie).

 

Uczestnicy Konferencji zapoznali się także z organizacją i działalnością , wyjątkowego w skali Europy Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach.

Skip to content