plREKRUTACJA 2023 / 2024 - DOŁĄCZ DO NAS

Program Stypendialny dla Polonii

Informujemy, że Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłosił nabór wniosków o udział w Programie Stypendialnym dla Polonii dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia a także studiów jednolitych magisterskich.

Program ma na celu umożliwienie młodzieży o polskim pochodzeniu zdobycia wyższego wykształcenia na terenie Polski oraz podwyższenie ich umiejętności związanych językiem polskim oraz środowiskami polonijnymi.

Organizatorzy oferują możliwość odbycia studiów wyższych w języku polskim w uczelniach podległych MNiSW (poza kierunkami filologicznymi, z wyjątkiem filologii polskiej), MZ (kierunki medyczne) i MKiDN (kierunki artystyczne) oraz comiesięczne stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na pokrycie kosztów utrzymania.

Program przewiduje także kurs przygotowawczy dla studentów, którzy nie mieli styczności z edukacją w polskim języku.

Szczegółowe informacje można przeczytać na Stronie NAWA.

Nabór wniosków do uczestnictwa w Programie stypendialnym dla Polonii jest prowadzony od 11 lutego do 31 marca 2019 r. do godz. 15:00 pod adresem: https://programs.nawa.gov.pl/login.

 

Regulamin studiów I-go stopnia

Regulamin studiów II-go stopnia

 

 

Skip to content