plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Problemy podologii – diagnostyka, leczenie i profilaktyka. Biomechanika stopy

Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie zaprasza na

Konferencję Naukową pt.

 „Problemy podologii – diagnostyka, leczenie i profilaktyka. Biomechanika stopy” 

Lublin, 27.03.2015

Organizatorzy Konferencji:

Wydział Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Turystyki i Wychowania Fizycznego

Program Konferencji
27.03.2015 (piątek)

 • 9.30 – 10.00 Otwarcie Konferencji

Sesja I
przewodniczący: Tomasz Karski, Witold Furgał, Małgorzata Starczyńska, Krzysztof Metera

 • 10.00 – 10.30 Leczenie operacyjne dysfunkcji stóp jako etap postępowania usprawniającego
  Mirosław Jabłoński
 • 10.30 – 11.00 Problemy podologiczne dzieci i młodzieży w kontekście wiedzy położniczej, wczesnej pediatrycznej, neurologicznej oraz ortopedycznej.Diagnostyka, fizjoterapia, sport w leczeniu i profilaktyce.
  Tomasz Karski, Jacek Karski, Jan Oleszczuk, Henryk Oleszczuk, Jan Kiljański
 • 11.00 – 11.30 Morfologia stóp młodych koszykarzy na tle populacji nietrenującej
  Agnieszka Przyszlak
 • 11.30 – 12.00 Złamania zmęczeniowe kości śródstopia – etiologia, symptomatologia, leczenie
  Zbigniew Kędzierski

12.00 – 12.30 Przerwa na kawę
Sesja II
Przewodniczący: Wojciech Czarny, Bożena Rajchel- Chyla, Krzysztof Metera

 • 12.30- 13.00 Projektowanie i wytwarzanie indywidualnych wkładek profilaktyczno-ortopedycznych – własne doświadczenia
  Bożena Rajchel-Chyla, Robert Gajewski, Lidia Przyjemska
 • 13.30 – 14.00 Obciążanie stóp prawidłowych w pozycji siedzącej oraz podczas chodzenia w ocenie podobarograficznej – implikacje praktyczne
  Krzysztof Metera, Tomasz Saran
 • 14.00 – 14.30 Stopy dzieci w wieku przedszkolnym. Rodzaje deformacji, przyczyny,leczenie
  Jacek Karski, Karol Dajas, Klaudia Karska, Tomasz Karski
 • 14.30- 15.00 Zaopatrzenie ortopedyczne chorych na cukrzycę i reumatoidalne zapalenie stawów – specjalne wkładki i obuwie
  Bożena Rajchel
 • 15.00 – 15.30 Dyskusja
 • 15.30 Zamknięcie Konferencji

 

Komitet Naukowy
Przewodniczący:
Prof. dr hab. Witold Kłaczewski
Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie
V-ce Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Karski

 

Członkowie Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. n. med. Bogusław Frańczuk
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński
Prof. dr hab. Leopold Dolecki
Prof. dr hab. Wojciech Czarny
Prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jabłońska
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz – Wieczorska
Dr n. med. Krzysztof Metera, prof. WSSP
Dr n. med. Witold Furgał, prof. WSSP
Dr n. med. Tomasz Saran

Komitet Organizacyjny
Przewodniczący:
Dr n. med. Krzysztof Metera, prof. WSSP
Pełnomocnik Rektora ds. Nauki
V-ce Przewodniczący
Dr n. med. Tomasz Saran
Dr n. biol. Małgorzata Gorzel
Dr n. med. Małgorzata Starczyńska
Sekretarz
Mgr Anna Szczepaniak
Członkowie sekretariatu
Iwona Habdas
Magda Futa
Mgr inż. Małgorzata Wawerska

 

Sekretariat:
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie,
ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
tel. 81-740-72-40
e-mail: info@wssp.edu.pl

 

Miejsce Konferencji: Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2

Informujemy, że za wstęp na konferencję nie są pobierane żadne opłaty.

Skip to content