plREKRUTACJA 2023 / 2024 - DOŁĄCZ DO NAS

Lublin Akademicki. Konkurs dla studentów!

Nieważne czy jesteś studentem z Lublina, z innej części kraju czy z innego państwa. Jeśli studiujesz w naszym mieście i masz pomysł, jak wpłynąć na rozwój akademicki Lublina, weź udział w konkursie organizowanym przez Urząd Miasta Lublin i wygraj pieniądze na swój projekt.

Celem konkursu „Lublin Akademicki” jest wspieranie potencjału akademickiego miasta.


–Wszystkich studentów lubelskich uczelni serdecznie zachęcam do aplikowania w naborze do konkursu. To wspaniała okazja do zdobycia środków na realizację akademickich inicjatyw


– mówi Katarzyna Bujan z Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin.

Jakie przedsięwzięcia można zgłosić?


– Do konkursu można zgłosić m.in. planowane konferencje, konkursy akademickie, studenckie projekty badawcze i naukowe, festiwale, warsztaty i turnieje naukowe, ale także imprezy integrujące studentów uczelni ze społecznością lokalną


– dodaje Katarzyna Bujan.

Nabór wniosków trwa do 31 października. Po rozstrzygnięciu konkursu zwycięskie inicjatywy studentów będą realizowane w terminie od 1 lutego do 10 grudnia 2024 r.


– Jeśli macie pomysł na swoje działania w przyszłym roku – zgłoście go

– zachęca Katarzyna Bujan.

Wartość przyznanych środków finansowych w ramach konkursu może wynieść 15 tys. zł, 10 tys. zł, 5 tys. zł lub 2 tys. zł brutto. Sam możesz zdecydować, o jaką wysokość środków aplikujesz.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu można doręczyć:

  • osobiście do sekretariatu Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin: pl. Litewski 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Lublin Akademicki”;
  • pocztą na adres: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, pl. Litewski 1, 20-080 Lublin, z dopiskiem: „Lublin Akademicki”;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej (biznes@lublin.eu), pod warunkiem zaopatrzenia for-mularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem;
  • za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisania profilem zaufanym ePUAP.
Skip to content