plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Konferencja naukowo-dydaktyczna „Renesans Zapasów” w Akademii Wincentego Pola  

W ramach inicjatywy „Renesans Zapasów” oraz działalności Centrum Szkolenia Kadr Trenerskich i Sędziowskich w Zapasach w Lublinie, w czwartek, w murach naszej Akademii odbyła się konferencja naukowo-dydaktyczna.

Wydarzenie zorganizowała Akademia Wincentego Pola we współpracy z Polskim Związkiem Zapaśniczym. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, przyciągając specjalistów w dziedzinie sportów, trenerów, zawodników oraz entuzjastów zapasów z całej Polski.

Konferencję uroczyście otworzyli:

doc. Henryk Stefanek, prezydent, założyciel i kanclerz Akademii Wincentego Pola,

dr hab. Mariusz Korczyński, prof. AWP, rektor Akademii Wincentego Pola,

oraz Andrzej Supron, prezes Polskiego Związku Zapaśniczego.

Ich wystąpienia podkreślały znaczenie edukacji i szkolenia w kontekście rozwoju sportu, a także promowanie zdrowego i etycznego podejścia do zawodów

– Ta konferencja jest dla nas świętem nauki, wymianą doświadczeń oraz wiedzy płynącej z pracy naukowej i praktycznej w naszej dziedzinie – mówił witając gości dr hab. Mariusz Korczyński, prof. AWP, rektor Akademii Wincentego Pola. – To wydarzenie mocno wpisuje się w lubelskie środowisko sportowe oraz naszą Akademię, ponieważ jesteśmy uczelnią otwartą na sportowców – dodał.

Konferencja „Renesans Zapasów” była ważnym wydarzeniem promującym rozwój zapasów oraz podnoszenie standardów szkolenia i edukacji w tej dziedzinie. Organizatorzy wyrazili nadzieję, że takie inicjatywy przyczynią się do dalszego rozwoju sportów walki w Polsce i zwiększenia świadomości na temat istotnych kwestii związanych z bezpieczeństwem i etyką sportową.

 Z wielką przyjemnością przywitałem uczestników konferencji w Lublinie. Naszym celem jest dostarczanie wiedzy jak najszerszym grupom osób związanych ze sportem – powiedział Grzegorz Borkowski, kierownik Polskiego Biura Antydopingowego. – Dzięki zaproszeniu na konferencję miałem okazję omówić kilka kwestii związanych z możliwością naruszenia przepisów antydopingowych, co w konsekwencji wiąże się z bardzo dotkliwymi sankcjami dla sportowców i osób z ich otoczenia – dodał.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i prelegentom za udział oraz cenne uwagi. Mamy nadzieję, że wyniesione z konferencji doświadczenia przyczynią się do dalszego rozwoju polskich zapasów oraz sportu ogółem.

Skip to content