plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Konferencja Naukowa pt: Rola i zadania niepaństwowych szkół wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej w Polsce

Szanowne Panie, Szanowni Panowie!

Szanowni Państwo,

Dotyczy: zmiany terminu Konferencji Naukowej Lublin /16 – 18.10.2015/

W imieniu organizatorów planowanej w dniach 16 – 18 października 2015 r. Konferencji Naukowej pt. „Rola i zadania niepaństwowych szkół wyższych w kształceniu kadr dla turystyki /gospodarki turystycznej/ w Polsce”, uprzejmie informujemy, że ze względów organizacyjnych i niezależnych od nas termin Konferencji został

przesunięty na dzień 7 kwiecień 2016 roku.

Natomiast Seminarium /Sesja Naukowa/ poświęcona pamięci Prof. zw. dr hab. Olafa Rogalewskiego odbędzie się dnia 17 grudnia 2015 w Warszawie.

Temat i program Konferencji pozostaje bez zmian. Zgłoszenia i opłaty pozostają aktualne na Konferencję w terminie – kwiecień 2016.

 Zmiana terminu pozwoli na lepsze merytoryczne przygotowanie Konferencji, liczniejszy udział zainteresowanych uczelni, pracowników nauki i praktyków.

Szczegółowe informacje przekażemy w komunikacie około 10 października br.

Liczymy na zrozumienie i dalszą współpracę, przepraszamy za zmianę terminu Konferencji.

Łączymy wyrazy szacunku.

 

KOMUNIKAT NR 3

z dnia  – 10.08.2015

ZAPROSZENIE

na  

Konferencję Naukową pt:

„Rola i zadania niepaństwowych szkół wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej w Polsce”,

która odbędzie się w dniach 16 – 17 – 18 października 2015 roku

w siedzibie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2

 

Konferencja jest dedykowana pamięci prof. zw. dr hab. Olafa Rogalewskiego /1924 – 2015/ – założyciela i rektora pierwszej niepublicznej wyższej szkoły turystyczno-hotelarskiej w Polsce.

 

Konferencja organizowana jest pod Patronatem Honorowym:

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Tomasza JĘDRZEJCZAKA

 

Celem Konferencji jest:

 1. Ocena 25 lat działalności niepublicznych szkół wyższych kształcących kadry dla gospodarki turystycznej i społecznego ruchu turystycznego.
 2. Dyskusja o programach nauczania w szkołach niepaństwowych dla potrzeb rynku pracy w obszarze hotelarstwa, gastronomii, turystyki i innych usług z tego zakresu
 3. Określenie roli i zadań niepublicznych szkół wyższych kształcących kadry dla turystyki we wdrażaniu nowoczesnych form nauczania.

 

Terminy :

 1. Termin zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji – 15 wrzesień 2015 r., Formularz zgłoszeniowy >>pobierz>>
 2. Termin nadsyłania referatów, wystąpień plenarnych, doniesień naukowych itp. 30 września 2015r.

 

Referaty będą kwalifikowane wstępnie na podstawie nadesłanych streszczeń oraz ostatecznie po otrzymaniu pełnych tekstów. Wszystkie zakwalifikowane referatu przeznaczone do wygłoszenia w sesji plenarnej lub w Sekcjach – Panelach tematycznych będą opublikowane w wydawnictwie:

 

„Monografii niepaństwowego wyższego szkolnictwa turystycznego w Polsce”

 

Teksty artykułów należy nadsyłać na adres e-mail: biuro@stowarzyszenieset.pl lub blawat@hotel.pl

 

3. Termin dokonania wpłaty – /100zł/ 30 wrzesień 2015 r. Osoby towarzyszące /200 zł/

Nr konta: 10 1500 1520 1215 2002 9435 0000 (Bank Zachodni WBK S.A. 4 Oddział w Lublinie)

 

Opłata zapewnia:

 • publikacje artykułów i wystąpień w „Monografii niepaństwowego wyższego szkolnictwa turystycznego w latach 1990 – 2015” oraz 1 egzemplarz autorski,
 • materiały konferencyjne /skróty – tezy nadesłanych referatów i wystąpień/,
 • uczestnictwo w obradach plenarnych i sesjach tematycznych panelach dyskusyjnych/,
 • uczestnictwo pierwszego dnia w „Wieczorze integracyjnym”,
 • uczestnictwo drugiego dnia w obiedzie i Uroczystej Kolacji Regionalnej,
 • poczęstunek w przerwach w obradach /kawa, herbata, woda itp./,
 • uczestnictwo w wycieczce pieszej /z przewodnikiem/ po atrakcjach turystycznych Starego Miasta w Lublinie.

 

Koszt dojazdu i noclegów pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.

Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelach w Lublinie /Hotel Europa 4*, hotel Huzar 2*, pokoje gościnne WSSP/

 

4. Prezentacja wydawnictw niepaństwowych szkół wyższych – miejsce w gablocie, na stoliku /możliwa sprzedaż, składania zamówień/ – koszt prezentacji , stolik, gablota – 200zł

 

Zamówienie stolika /gabloty/ wraz z wpłatą – do dnia   30 września 2015 r.

 

Rada Programowo-Naukowa:

 1. Prof. zw. dr hab. Aleksander Ronikier – Przewodniczący Rady
 2. Prof. zw. dr hab. Witold Kłaczewski – Rektor WSSP w Lublinie
 3. Prof. dr hab. Zygmunt Kruczek – Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki
 4. Prof. dr hab. Ewa Dziedzic – Kierownik Katedry Turystyki Szkoły Głównej Handlowej
 5. Prof. dr hab. Teresa Skalska – Dziekan Wydziału w SGTiR Warszawa
 6. Prof. dr Krzysztof Łopaciński – Dyrektor Instytutu Turystyki SGTiR
 7. Prof. dr Włodzimierz Banasik – Rektor WSJO w Warszawie
 8. Prof dr inż. Wiesław Olszewski – Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
 9. Prof. dr hab. Włodzimierz W. Gaworecki – Rektor WSTiH w Gdańsku
 10. Prof. dr Julin Bystrzanowski –Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Wyższych
 1. Prof. dr Bartłomiej Walas – Dziekan Wydziału TiR w WST w Suchej Beskidzkiej

 

 

Kontakt:

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza – tel. +48 81 7407240, e-mail: info@wssp.edu.pl

Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki – tel. +48 22 6289374, e-mail: biuro@stowarzyszenieset.pl,

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 1. dr Franciszek MIDURA – Przewodniczący /WSSP w Lublinie/ (fmidura@tlen.pl)
 2. dr Krzysztof Łopaciński – Sekretarz Generalny SET, SGTiR, (krzys@intur.pl)
 3. mgr Waldemar Błaszczuk – WSSP w Lublinie, SET, (blawat@hotel.pl)
 4. mgr Mateusz Stefanek –Z-ca Kanclerza WSSP w Lublinie (info@wssp.edu.pl)
 5. Mgr Zbigniew Kowal – Skarbnik SET (zbigniew.kowal@globalkongress.pl)
 6. Iwona Habdas – Kierownik Dziekanatu Wydziału Turystyki i Wychowania Fizycznego WSSP, (wtiwf@wssp.edu.pl)

 

Ramowy program Konferencji:

16.10.2015 /piątek/

 • od godz. 15.00 rejestracja uczestników
 • godz. 16.00 spacer po Starym Mieście w Lublinie, zwiedzanie wybranych atrakcji i zabytków Lublina
 • godz. 19.00 wieczór integracyjny

 

17.10.2015 /sobota/

 • godz. 9.00 – uroczyste otwarcie Konferencji, powitanie Gości i uczestników,
 • godz. 9.15 – wystąpienia okolicznościowe przedstawicieli władz centralnych i lokalnych
 • godz. 9.45 – wręczenie Medali, Odznaczeń i Wyróżnień oraz odczytanie Listów Gratulacyjnych,Referaty programowe – Sesja Plenarna:
 • godz. 10.00 –12.00 – referaty programowe /6×20/ min./

 

 1. Pierwsza niepaństwowa szkoła wyższa kształcąca kadry dla gospodarki turystycznej i jej znaczenie w tworzeniu modelu kształcenia kadr dla potrzeb turystyki /gospodarki turystycznej/. – Prof. dr Franciszek MIDURA, doc. Henryk STEFANEK

 

Rola i znaczenie wybranych dyscyplin naukowych w procesie kształcenia kadr dla turystyki:

 1. Nauki o kulturze fizycznej i rekreacji – prof. zw. dr hab. Aleksander RONIKIER
 2. Nauki geograficzne – prof. zw. dr hab. Andrzej KOWALCZYK
 3. Nauki ekonomiczne – /w uzgodnieniach/
 4. Kształcenie dla przyszłości. Sektorowe Ramy Kwalifikacyjne w Turystyce – Instytut Badań Edukacyjnych /w uzgodnieniach/,
 5. Potrzeby branży /gospodarki/ turystycznej a model kształcenia – dr Bartłomiej WALAS
 • godz. 12.00 – 13.00 – dyskusja plenarna /6×10 min/
 • godz. 13.00 – 14.00 – przerwa obiadowa,
 • godz.14.00 – 17.45 – dyskusja w Zespołach /Panelach tematycznych/ (5 panele X 45 min = 225 min)

 

Moderatorzy i uczestnicy panelu reprezentują przedstawicieli branży – organizacje zawodowe, biura podróży, hotele i gastronomie, organizacje społeczne – organizatorów turystyki, administrację samorządową itp.

 

Panel I.

Jak kształcić dla biura podróży, pilotażu i przewodnictwo, IT, atrakcji turystycznych?

 

Panel II.

Jak kształcić dla hotelarstwo i gastronomia?

 

Panel III.

Jak kształcić dla turystyki biznesowej, uzdrowisk, wellness&spa i innych usług towarzyszących?

Moderator; Andrzej KOZŁOWSKI

 

Panel IV.

Jak kształcić dla turystyki społecznej, młodzieżowej, aktywnej /kwalifikowanej/?

 

Panel V

Jak przygotowywać praktycznie do zawodu /praktyki , staże, obozy, uprawnienia i kwalifikacje/

Moderator; Włodzimierz Banasik

 

 • godz. 18.00 – Podsumowanie konferencji
 • godz.19.00 – Uroczysta kolacja. Degustacja produktów lokalnych i regionalnych.

 

18.10.2015 /niedziela/

 • godz.11.00
  Udział w uroczystej XVI inauguracji roku akademickiego 2015/16 w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie,
 • godz. 12.00
  Zakończenie uroczystości inauguracyjnych i konferencji.

 

Informacje ogólne:

Kolejny Komunikaty nr 3 ukaże się – wrzesień br.

 

Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela Komitet Organizacyjny !

Prof. dr Franciszek MIDURA – fmidura@tlen.pl

Prof. dr Krzysztof ŁOPACIŃSKI – krzys@intur.com.pl

Doc. Waldemar BŁASZCZUK – blawat@hotel.pl

 

 

Serdecznie zapraszamy !

 

Zgłoszenie <<pobierz >>

Skip to content