plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Filologia Iberyjska

Dlaczego warto?


W dniu 21 lipca 2005 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu nadał Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej w Lublinie uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia w specjalności filologia iberyjska.

Studia w specjalności Filologia iberyjska są studiami licencjackimi. Trwają 3 lata (6 semestrów).

Filologia Iberyjska to specjalność pozwalająca nie tylko na zdobycie biegłej znajomości języka hiszpańskiego oraz portugalskiego, ale także poznanie fascynujących kultur różnych krajów. Studenci otrzymują wiedzę z zakresu historii, literatury, kultury krajów iberyjskiego obszaru językowego oraz wiedzę teoretyczno – literacką i językoznawczą. Ponadto uzyskują dobrą znajomość wybranego trzeciego języka obcego. Studenci mają możliwość nauki języka hiszpańskiego i portugalskiego na poziomie pozwalającym zdobyć biegłą znajomość obydwu języków. Absolwent uzyska interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. W celu zwiększenia szans naszych absolwentów na rynku pracy program studiów obok klasyki zawiera przedmioty, które umożliwią studentom zdobycie umiejętności w zakresie tłumaczeń biznesowych oraz pozwolą na poznanie słownictwa specjalistycznego w zakresie prawa i ekonomii oraz języka współczesnych mediów hiszpańskich i portugalskich. Dla studentów, którzy pragną zdobyć kwalifikacje nauczycielskie Uczelnia przygotowała równoległe względem studiów, pedagogiczne studia kwalifikacyjne, w ramach których studenci mają zrealizowany rozbudowany blok zajęć pedagogiczno-metodycznych. Studenci mają również możliwość uczestniczyć w studiach i stażach w zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus.

Hiszpania jest jednym z wiodących inwestorów w Polsce a nasze kontakty handlowe, jak i kulturalne z krajami Ameryki Łacińskiej prężnie się rozwijają. Stąd niezbędni są profesjonalni iberyści – znawcy języka i kultury. Absolwenci są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w placówkach dyplomatycznych, wydawnictwach, redakcjach czasopism, mediach, w charakterze tłumacza, jak również organizatora i propagatora kultury krajów iberyjskich. Absolwenci znajdą również pracę w szkołach podstawowych, średnich oraz instytucjach prowadzących szkolenia kursowe.

Nowe przedmioty na kierunku Filologia Iberyjska

Od roku akademickiego 2013/14 proponujemy nowe przedmioty na kierunku Filologia Iberyjska.

  • Tłumaczenia techniczne lub literackie – język hiszpański
  • Tłumaczenia techniczne lub literackie – język portugalski
  • Język hiszpański prasy lub mediów
  • Język portugalski prasy lub mediów
  • Język hiszpański ekonomiczny lub prawniczy
  • Język portugalski ekonomiczny lub prawniczy

W skrócie…


Studia I stopnia


Języki hiszpański i portugalski


Możliwość równoległego studiowania pedagogiki


Szerokie perspektywy zawodowe


Nowe, specjalistyczne przedmioty


Skip to content