plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Immatrykulacja dla studentów I roku – rok akademicki 2016/2017

Immatrykulacja dla studentów I roku – rok akademicki 2016/2017 odbędzie się w auli WSSP według następującego porządku:


01.10.2016 r. – studia niestacjonarne

 • 10:00 – Fizjoterapia (I’)
 • 10:00 – Fizjoterapia (II’)
 • 10:00 – Kosmetologia (I’)
 • 10:00 – Turystyka i rekreacja (II’)


03.10.2016 r. – studia stacjonarne

 • 10:00 – Fizjoterapia (I’)
 • 10:00 – Kosmetologia (I’ )
 • 12:00 – Turystyka i rekreacja (I’)
 • 12:00 – Turystyka i rekreacja (II’)
 • 12:00 – Wychowanie Fizyczne (I’)


10.10.2016 r. – studia w języku angielskim

 • 11:00 – Fizjoterapia
 • 11:00 – Kosmetologia
 • 11:00 – Turystyka i rekreacja
 • 11:00 – Wychowanie fizyczne

 

Skip to content