plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

FORUM EKSPORTU 2022 „Gospodarka i przemysł rolno-spożywczy – Współczesne wyzwania”

FORUM EKSPORTU 2022
„Gospodarka i przemysł rolno-spożywczy – Współczesne wyzwania”
17 maja 2022 r. o godz. 10.00
Aula Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola ul. Choiny 2 w Lublinie

Prowadząca Forum: Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Popik-Konarzewska

 

 

PROGRAM FORUM:
9.30 – 10.00 Kawa, herbata

Odegranie Hymnu Eksporterów

10.00 – 10.10 Rozpoczęcie Forum
• Dr Ryszard Nowak, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej
• Prof. dr hab. Witold Kłaczewski, Rektor Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

10.10 – 11.10 Wystąpienia zaproszonych gości:
• Janusz Wojciechowski, Komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa
• Henryk Kowalczyk, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
• Waldemar Humięcki, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
• Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego
• Lech Sprawka, Wojewoda Lubelski
• Dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin
• Ks. Biskup dr Mieczysław Cisło

11.10 – 11.25 Odznaczenie medalem
“Zasłużony dla Eksportu RP”

11.25 – 11.40 Wykład inauguracyjny
„Globalne trendy na rynku produktów żywnościowych”
Prof. nadzw. Dr hab. inż. Bartosz Sołowiej, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

11.40 – 12.40 SESJA DYPLOMATÓW
„ Współpraca międzynarodowa w eksporcie i imporcie produktów rolno-spożywczych”
Moderator: Prof. dr hab. Andrzej Podraza, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa
• Cengiz Kamil Firat, Ambasador Republiki Turcji
• Nargiz Gurbanova, Ambasador Republiki Azerbejdżanu
• Nguyen Hung, Ambasador Socjalistycznej Republiki Wietnamu
• Abderrahim Atmoun, Ambasador Królestwa Maroka w Warszawie
• Koviljka Špirić, Ambasador Bośni i Hercegowiny w Warszawie
• Jerzy Snopek, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Węgrzech
• Paweł Lechowicz, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Kuwejt
• Dr Tomáša Kašaja, Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie
• Izabella Wołłejko-Chwastowicz, Konsul Generalny RP w Ostrawie
• Andrew Heseltine, Drugi Sekretarz ds. Ekonomicznych w Ambasadzie Brytyjskiej

12.40 – 12.55 Przerwa kawowa

12.55 – 13.55 SESJA
„Nowe spojrzenie na procesy zachodzące w gospodarce i obrocie rolno-spożywczym”
Moderator: Prof. nadzw. dr hab. Piotr Witkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej
Prof. nadzw. dr hab. Piotr Witkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej
• „Bezpieczeństwo międzynarodowego obrotu towarowego z uwzględnieniem produktów rolnospożywczych” Prof. uczelni dr hab. inż. Artur Paździor, Politechnika Lubelska, Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości
• „Anomalie i nowe trendy na rynku kapitałowym i surowcowym – analiza pandemii oraz sytuacji w Ukrainie” Prof. dr hab. Waldemar Gustaw, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii
• „Czysta etykieta żywność, a rynek” Prof. nadzw. Dr hab. Anna Nowak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Ekonomii i Agrobiznesu
• „Potencjał i bariery gospodarki rolno-żywnościowej Polski w UE ” Dr Aneta Jarosz-Angowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Ekonomii i Agrobiznesu
• „Konkurencyjność międzynarodowa polskich bioproduktów na wspólnym rynku Unii Europejskiej”

13.55 – 14.55 PANEL
„Międzynarodowa aktywność samorządów w procesie rozwoju gospodarczego”
Moderator: Paweł Prokop, Wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Prezes Fundacji Inicjatyw Menadżerskich
• Konrad Krönig, Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej
• Wojciech Sławomir Żukowski, Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze
• Krzysztof Kołtyś, Burmistrz Janowa Lubelskiego, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny
• Dr Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin
• Nadieżda Bukowska, Prezes Zarządu Agram S.A.
• Mariusz Klementowski, AmerPharma SP. Z O.O.

14.55 – 15.00 Podsumowanie Forum Eksportu 2022
• Dr Ryszard Nowak, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej

15.00 – 15.40 Lunch

Skip to content