plREKRUTACJA 2023 / 2024 - DOŁĄCZ DO NAS

Erasmus+ REKRUTACJA na wyjazd na STUDIA

Zapraszamy wszystkich studentów do składania podań na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+.
Informujemy, że wnioski należy składać w Biurze Karier i Współpracy z Zagranicą od 15.03. – 13.04. 2016 r. w godz. 9.00-12.00

  1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy
  2. CV (Stwórz CV w standardzie  Europass CV)
  3. Kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych (jeśli student takie posiada). W przypadku braku certyfikatów opinię na temat poziomu językowego studenta wystawia lektor, do którego student uczęszcza na zajęcia w WSSP).
  4. 1 zdjęcie
  5. Zgoda dziekana na wyjazd

 


 

 


 

Skip to content