plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

ERASMUS+ rekrutacja na wyjazd na praktyki zagraniczne

Erasmus +

Zapraszamy wszystkich studentów do składania podań na wyjazd na praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+.


Informujemy, że wnioski należy składać w Biurze Karier i Współpracy z Zagranicą od 03.02. – 3.03. 2017 r. w godz. 9.00-12.00.

  1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy
  2. CV (Stwórz CV w standardzie  Europass CV)
  3. Kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych (jeśli student takie posiada). W przypadku braku certyfikatów opinię na temat poziomu językowego studenta wystawia lektor, do którego student uczęszcza na zajęcia w WSSP).
  4. Zdjęcie.

 


 

Informujemy, że po etapie składania dokumentów studenci zostaną zaproszeni na rozmowę weryfikującą poziom znajomości języka angielskiego.

 

Regulamin rekrutacji>>

Skip to content