plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

WZNOWIENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (dotyczy studiów polskojęzycznych)

W związku z decyzjami Rządu RP o uruchomieniu niektórych dziedzin dotyczących życia społecznego i gospodarczego informujemy, że 25.05.2020 wznowione zostaną zajęcia w postaci ćwiczeń metodą tradycyjną wymagających obecności prowadzącego w siedzibie uczelni wg. nowego planu.

Prosimy o sprawdzenie planów zajęć dla poszczególnych kierunków.

Jednocześnie informujemy, że nadal są kontynuowane,gdzie jest to możliwe, zajęcia metodą online na wszystkich kierunkach studiów.

 

HARMONOGRAM WZNOWIENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
DLA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW:

 

TURYSTYKA I REKREACJA
Stacjonarne studia licencjackie:
I rok – całościowa kontynuacja zajęć online. Zaliczenia oraz egzaminy będą przeprowadzone po zakończeniu realizacji programu.
II rok – częściowa kontynuacja zajęć online. Od dnia 15.06.2020 r. będą realizowane zajęcia ćwiczeniowe według planu studiów. Zaliczenia oraz egzaminy będą przeprowadzone po zakończeniu realizacji programu.
III rok – częściowa kontynuacja zajęć online. Od dnia 09.06.2020 r. będą realizowane zajęcia ćwiczeniowe według planu studiów. Zaliczenia oraz egzaminy, w tym dyplomowe będą przeprowadzone po zakończeniu realizacji programu.

TURYSTYKA I REKREACJA
Stacjonarne studia magisterskie:
I rok – całościowa kontynuacja zajęć online. Zaliczenia oraz egzaminy będą przeprowadzone po zakończeniu realizacji programu.
II rok – częściowa kontynuacja zajęć online. Od dnia 25.05.2020 r. będą realizowane zajęcia ćwiczeniowe według planu studiów. Zaliczenia oraz egzaminy, w tym dyplomowe będą przeprowadzone po zakończeniu realizacji programu.

EKONOMIA
Stacjonarne studia licencjackie:
II rok – całościowa kontynuacja zajęć online. Zaliczenia oraz egzaminy będą przeprowadzone po zakończeniu realizacji programu.

FILOLOGIA ANGIELSKA
Stacjonarne studia licencjackie:
I rok – całościowa kontynuacja zajęć online. Zaliczenia oraz egzaminy będą przeprowadzone po zakończeniu realizacji programu.
III rok – całościowa kontynuacja zajęć online. Zaliczenia oraz egzaminy, w tym dyplomowe będą przeprowadzone po zakończeniu realizacji programu.

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Stacjonarne studia licencjackie:
I rok – częściowa kontynuacja zajęć online. Od dnia 26.05.2020 r. będą realizowane zajęcia ćwiczeniowe według planu studiów. Zaliczenia oraz egzaminy będą przeprowadzone po zakończeniu realizacji programu.
II rok – częściowa kontynuacja zajęć online.. Od dnia 28.05.2020 r. będą realizowane zajęcia ćwiczeniowe według planu studiów. Zaliczenia oraz egzaminy będą przeprowadzone po zakończeniu realizacji programu.
III rok – częściowa kontynuacja zajęć online. Od dnia 27.05.2020 r. będą realizowane zajęcia ćwiczeniowe według planu studiów. Zaliczenia oraz egzaminy, w tym dyplomowe będą przeprowadzone po zakończeniu realizacji programu.

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Niestacjonarne studia licencjackie:
I rok – częściowa kontynuacja zajęć online. Od dnia 30.05.2020 r. będą realizowane zajęcia ćwiczeniowe według planu studiów. Zaliczenia oraz egzaminy będą przeprowadzone po zakończeniu realizacji programu.
II rok – częściowa kontynuacja zajęć online. Od dnia 30.05.2020 r. będą realizowane zajęcia ćwiczeniowe według planu studiów. Zaliczenia oraz egzaminy będą przeprowadzone po zakończeniu realizacji programu.
III rok – częściowa kontynuacja zajęć online.  Od dnia 30.05.2020 r. będą realizowane zajęcia ćwiczeniowe według planu studiów. Zaliczenia oraz egzaminy, w tym dyplomowe będą przeprowadzone po zakończeniu realizacji programu.

KOSMETOLOGIA
Stacjonarne studia licencjackie:
I rok – częściowa kontynuacja zajęć online. Od dnia 25.05.2020 r. będą realizowane zajęcia ćwiczeniowe i laboratoria według planu studiów. Zaliczenia oraz egzaminy będą przeprowadzone po zakończeniu realizacji programu.
II rok – częściowa kontynuacja zajęć online. Od dnia 25.05.2020 r. będą realizowane zajęcia ćwiczeniowe i laboratoria według planu studiów. Zaliczenia oraz egzaminy będą przeprowadzone po zakończeniu realizacji programu.
III rok – częściowa kontynuacja zajęć online.  Od dnia 25.05.2020 r. będą realizowane zajęcia ćwiczeniowe i laboratoria według planu studiów. Zaliczenia oraz egzaminy, w tym dyplomowe będą przeprowadzone po zakończeniu realizacji programu. 

KOSMETOLOGIA
Niestacjonarne studia licencjackie:
I rok – częściowa kontynuacja zajęć online. Od dnia 30.05.2020 r. będą realizowane zajęcia ćwiczeniowe i laboratoria według planu studiów. Zaliczenia oraz egzaminy będą przeprowadzone po zakończeniu realizacji programu.
II rok – częściowa kontynuacja zajęć online. Od dnia 30.05.2020 r. będą realizowane zajęcia ćwiczeniowe i laboratoria według planu studiów. Zaliczenia oraz egzaminy będą przeprowadzone po zakończeniu realizacji programu.
III rok – częściowa kontynuacja zajęć online. Od dnia 30.05.2020 r. będą realizowane zajęcia ćwiczeniowe i laboratoria według planu studiów. Zaliczenia oraz egzaminy, w tym dyplomowe będą przeprowadzone po zakończeniu realizacji programu.

PIELĘGNIARSTWO
Stacjonarne studia licencjackie:
I rok – częściowa kontynuacja zajęć online.  Od dnia 25.05.2020 r. będą realizowane zajęcia ćwiczeniowe i laboratoria według planu studiów. Zaliczenia oraz egzaminy będą przeprowadzone po zakończeniu realizacji programu.
I rok -W częściowa kontynuacja zajęć online. Od dnia 30.05.2020 r. będą realizowane zajęcia ćwiczeniowe i laboratoria według planu studiów. Zaliczenia oraz egzaminy będą przeprowadzone po zakończeniu realizacji programu.
II rok – całościowa kontynuacja zajęć online. Zaliczenia oraz egzaminy będą przeprowadzone po zakończeniu realizacji programu.

FIZJOTERAPIA
Stacjonarne jednolite studia magisterskie:
I rok – częściowa kontynuacja zajęć online. Od dnia 25.05.2020 r. będą realizowane zajęcia ćwiczeniowe i laboratoria według planu studiów. Zaliczenia oraz egzaminy będą przeprowadzone po zakończeniu realizacji programu.
II rok – częściowa kontynuacja zajęć online. Od dnia 25.05.2020 r. będą realizowane zajęcia ćwiczeniowe i laboratoria według planu studiów. Zaliczenia oraz egzaminy będą przeprowadzone po zakończeniu realizacji programu.
III rok – częściowa kontynuacja zajęć online. Od czerwca 2020 r. będą realizowane zajęcia ćwiczeniowe i laboratoria według planu studiów. Zaliczenia oraz egzaminy będą przeprowadzone po zakończeniu realizacji programu.

FIZJOTERAPIA
Niestacjonarne jednolite studia magisterskie:
I rok – częściowa kontynuacja zajęć online. Od dnia 30.05.2020 r. będą realizowane zajęcia ćwiczeniowe i laboratoria według planu studiów. Zaliczenia oraz egzaminy będą przeprowadzone po zakończeniu realizacji programu.
II rok – częściowa kontynuacja zajęć online. Od dnia 30.05.2020 r. będą realizowane zajęcia ćwiczeniowe i laboratoria według planu studiów. Zaliczenia oraz egzaminy będą przeprowadzone po zakończeniu realizacji programu.
III rok – częściowa kontynuacja zajęć online. Od czerwca 2020 r. będą realizowane zajęcia ćwiczeniowe i laboratoria według planu studiów. Zaliczenia oraz egzaminy będą przeprowadzone po zakończeniu realizacji programu.

FIZJOTERAPIA
Niestacjonarne studia magisterskie:
I rok – częściowa kontynuacja zajęć online. Od dnia 30.05.2020 r. będą realizowane zajęcia ćwiczeniowe i laboratoria według planu studiów. Zaliczenia oraz egzaminy będą przeprowadzone po zakończeniu realizacji programu.
II rok – całościowa kontynuacja zajęć online. Zaliczenia oraz egzaminy, w tym dyplomowe będą przeprowadzone po zakończeniu realizacji programu.

STUDIA PODYPLOMOWEcałościowa kontynuacja zajęć online.

 

Studenci ostatnich lat, którzy w bieżącym roku akademickim będą zdawali egzamin dyplomowy winni przystąpić do zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych programem nauczania, a także złożyć w terminie pracę dyplomową do sprawdzenia przez promotora.

Studenci, którzy przebywają poza Lublinem proszeni są o powrót w celu podjęcia zajęć.

 

UWAGA!

STUDENCI POWINNI POZOSTAWIĆ TELEFONY W DOMU LUB ZDEPONOWAĆ W SZATNI WRAZ Z ODZIEŻĄ WIERZCHNIĄ.

 

Jednocześnie informujemy, że nastąpiła zmiana Zarządzenie Rektora o organizacji roku akademickiego 2019/2020.

  • Zajęcia dydaktyczne metodą e-learningową oraz tradycyjną trwać będą do końca lipca 2020 r.
  • Przerwa w nauce – miesiąc sierpień,
  • Od 1 września 2020 r. wznowienie zajęć dydaktycznych, w tym sesji egzaminacyjnej.
Skip to content