plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

W AWP powstanie Centrum Szkolenia Kadr Trenerskich i Sędziowskich Polskiego Związku Zapaśniczego

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie oraz Polski Związek Zapaśniczy podpisały List Intencyjny, na mocy którego w Akademii powstanie Centrum Szkolenia Kadr Trenerskich i Sędziowskich Polskiego Związku Zapaśniczego dla Południowo-Wschodniej Polski.

– Jako sportowcy mamy jeden wspólny cel – poprawę wyników sportowych. Aby osiągnąć ten cel, potrzebujemy doskonałych szkoleniowców. Umowa podpisana z Akademią Wincentego Pola będzie drogą do dydaktycznego wsparcia umiejętności zapaśniczych przyszłych trenerów i szkolenia nowych pokoleń. Dziękuję władzom Akademii Wincentego Pola za chęć współpracy – powiedział Andrzej Supron, prezes Polskiego Związku Zapaśniczego.

Centrum, które będzie miało swoją siedzibę w Akademii Wincentego Pola, ma na celu uruchomienie kursów trenerskich i sędziowskich. W dalszej perspektywie planowane jest utworzenie kierunku trenerskiego w zapasach. Popularność i wysoki poziom sportu zapaśniczego w województwie lubelskim były kluczowymi argumentami przemawiającymi za utworzeniem Centrum.

Podpisanie Listu Intencyjnego między Akademią Wincentego Pola a Polskim Związkiem Zapaśniczym stanowi ważny krok w kierunku rozwoju sportu zapaśniczego w regionie oraz podnoszenia kwalifikacji trenerskich i sędziowskich.

Nasza uczelnia, dzięki unikalnej ofercie edukacyjnej (Akademia Wincentego Pola to jedyna uczelnia w województwie lubelskim oferująca studia licencjackie i magisterskie z Wychowania fizycznego) i świetnej kadrze, jest doskonałym miejscem do realizacji tego ambitnego projektu.

Skip to content