plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Terminy egzaminów Kosmetologia II stopnia

UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że studenci posiadający zaległości w płatnościach za czesne za bieżący semestr nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej.

O-ZERÓWKA, E-EGZAMIN, EP-EGZAMIN POPRAWKOWY, Z-ZALICZENIE, ZP-ZALICZENIE POPRAWKOWE

STUDIA STACJONARNE

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

STUDIA NIESTACJONARNE W

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Anna Nadulska, pro.f WSSP Kosmetologia E 30.01.2022 8.30 online
prof. Joanna Matysiak Syntetyczne surowce kosmetyczne E 30.01.2022 11.00 – 12.00 online
prof. Joanna Matysiak Syntetyczne surowce kosmetyczne EP 05.02.2022 18.00 online
dr Dorota Kasprzak Endokrynologia E 12.02.2022 9.00 – 10.00 s. 77

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

prof. Joanna Matysiak Technologia chemiczna kosmetyków E 30.01.2022 19.00-20.00 online

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ -pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ -pobierz

Skip to content