plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Terminy egzaminów Fizjoterapia I stopnia

UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że studenci posiadający zaległości w płatnościach za czesne za bieżący semestr nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej.

O-ZERÓWKA, E-EGZAMIN, EP-EGZAMIN POPRAWKOWY, Z-ZALICZENIE, ZP-ZALICZENIE POPRAWKOWE

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Anna Nadulska, prof. WSSP Biologia medyczna Z 18.01.2022 8.30 online
dr Anna Nadulska, prof. WSSP Biologia medyczna ZP 21.01.2022 16.00 online
prof. Tomasz Karski Fizjoterapia ogólna Z 09.02.2022 9.00 – 14.00 s. 28
dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek Biofizyka i Biochemia E 04.02.2022 9.00 online
dr Sławomir Gułkowski Biomechanika EP 21.02.2022 10.00 – 11.00 online
dr Maria Sokołowska Podstawy pielęgnacji osób niepełnosprawnych Z 16.03.2022 12.15 s. 79

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –  pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Sylwia Sztuce – Małasiewicz Kinezyterapia EP 24.09.2021 15.00 – 17.00 online
dr Agnieszka Łagowiec Medycyna fizykalna – fizykoterapia E 07.02.2022 10.00 – 12.00 online
prof. Tomasz Karski Fizjoterapia ogólna + Podstawy fizjoterapii w ortopedii i traumatologii Z 21.02.2022 9.00 – 12.00 s. 33
prof. Jolanta Parada – turska Podstawy fizjoterapii w reumatologii Z 10.02.2022 12.00 online

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Magdalena Jaworska Masaż E 11.02.2022 16.00 online

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Krzysztof Metera, prof. WSSP Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu EP 16.10.2021 13.00 p.45

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Anna Nadulska, prof. WSSP Biologia medyczna Z 29.01.2022 20.00 online
dr Sławomir Gułkowski Biomechanika E 06.02.2022 19.00 – 20.30 online
dr Elżbieta Wenerska – Wojtaszek Biofizyka i Biochemia E 04.02.2022 20.00 online
dr Sławomir Gułkowski Biomechanika EP 19.02.2022 20.00 – 21.00 online

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –  pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Zbigniew Kędzierski Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii i traumatologii wykład podsumowujący + zaliczenie 06.02.2022r. 12.00 s. 28
dr Agnieszka Łagowiec Medycyna fizykalna – fizykoterapia E 07.02.2022 15.00 -20.00 online
dr Agnieszka Łagowiec Fizjoterapia ogólna E 08.02.2022 15.00 – 20.00 online

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Zbigniew Kędzierski Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii wykład podsumowujący + zaliczenie 06.02.2022r. 15.00 s. 28
dr Magdalena Jaworska Masaż E 12.02.2022 16.00 online

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Krzysztof Metera, prof. WSSP Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu EP 16.10.2021 13.00 p. 45

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Skip to content