plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Organizacja kształcenia

ZARZĄDZENIE NR 208 REKTORA AKADEMII NAUK STOSOWANYCH WINCENTEGO POLA w Lublinie

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Na podstawie Statutu AWP oraz Regulaminu studiów w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie ustalam następującą organizację roku akademickiego 2023/2024.

§ 1

Rok akademicki 2023/2024 rozpoczyna się w dniu 1 października 2023 r.
i trwa do 30 września 2024 r.

Okres zajęć dydaktycznych podzielony jest na dwa semestry.

§ 2

Semestr zimowy:

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 1 października 2023 r. i trwają
do 04 lutego 2024 r.

W okresie semestru zimowego przewidziane są:

 1. od 21.12.2023 r. do 07.01.2024 r. – przerwa w nauce z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

 • zajęcia na studiach polskojęzycznych studia stacjonarne zaczynają się 08.01.2024 r., studia niestacjonarne – 12.01.2024 r.

 • zajęcia na studiach anglojęzycznych studia stacjonarne zaczynają się 08.01.2024 r.

 1. zimowa sesja egzaminacyjna trwa:

 • od 05.02.2024 r. do 18.02.2024 r. – na studiach polskojęzycznych,

 • od 05.02.2024 r. do 23.02.2024 r. – na studiach anglojęzycznych.

 1. przerwa międzysemestralna trwa:

 • od 19.02.2024 r. do 23.02.2024 r. – na studiach polskojęzycznych,

 • od 24.02.2024 r. do 29.02.2024 r. – na studiach anglojęzycznych.

 1. egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe z zimowej sesji egzaminacyjnej odbywają się do 15.03.2024 r.

§ 3

Semestr letni:

Zajęcia dydaktyczne na studiach polskojęzycznych rozpoczynają się w dniu 23 lutego 2024 r., natomiast na studiach anglojęzycznych rozpoczynają się 01.03.2024 r. Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim trwać będą do 23 czerwca 2024 r., natomiast dla pierwszego semestru kierunku pielęgniarstwo trwać będą do 08 lipca 2024 r.

 1. W okresie semestru letniego przewidziane są:

 

 1. od 28.03.2024 r. do 03.04.2024 r. – przerwa w nauce z okazji Świąt Wielkanocnych,

 2. letnia sesja egzaminacyjna trwa:

 • od 24.06.2024 r. do 07.07.2024 r. – na studiach polskojęzycznych,

 • od 24.06.2024 r. do 17.07.2024 r. – na studiach anglojęzycznych.

 1. egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe z letniej sesji egzaminacyjnej odbywają się 09- 22.09.2024 r.

Przerwa wakacyjna trwać będzie od 08.07. do 30.09. 2024 r.

W tym okresie przewidziane są: praktyki studenckie, zgodnie z obowiązującymi planami studiów, w terminach określonych przez dziekanów wydziałów.

§ 5

Termin składania prac dyplomowych upływa dnia 15. 05. 2024 r.

§ 6

Na kończonych specjalnościach i kierunkach studiów egzamin dyplomowy powinien odbyć się w I terminie do 23.07.2024 r lub w II terminie do 30.09.2024 r.

§ 7

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02.11.2023r., 02.05.2024r., 31.05.2024r.

§ 8

 1. Rektor może ustanowić w czasie trwania roku akademickiego dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.

 2. Zobowiązuje się dziekanów do ścisłego przestrzegania terminów przewidzianych w organizacji roku akademickiego 2023/2024.

Skip to content