plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

OGÓLNOPOLSKA STUDENCKO-DOKTORANCKA KONFERENCJA NAUKOWA

Szanowni Studenci,

mamy przyjemność zaprosić Was w imieniu STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PODRÓŻNIKÓW UR na konferencję organizowaną przez Uniwersytet Rzeszowski: „OGÓLNOPOLSKA STUDENCKO-DOKTORANCKA KONFERENCJA NAUKOWA PT. KULTURA FIZYCZNA I ZDROWIE W DOBIE XXI WIEKU”.

Konferencja odbędzie się 13 maja 2022r. w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w konferencji.

ZAKRES TEMATYCZNY:

  1. Kultura fizyczna: wychowanie fizyczne i sport;
  2. Turystyka i rekreacja: aktywne formy turystyki i rekreacji;
  3. Zdrowie: aktywność fizyczna, edukacja zdrowotna; współczesny styl życia.

Publikacja

Prace po recenzji zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym: „Scientific Review of Physical Culture”.

Organizator przyjmuje wyłącznie prace, których pierwszymi autorami są studenci oraz absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022, pod warunkiem, że byli studentami w trakcie realizowania zgłaszanej pracy.

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać w terminie do 28.02.2022 przez link: https://forms.gle/CMpjxNk7Cc3hnNKr8.

Kontakt z organizatorami: konferencjanaukowaurz2022@gmail.com

Skip to content