plREKRUTACJA 2023 / 2024 - DOŁĄCZ DO NAS

Kynoterapia (Dogoterapia)

Studia Podyplomowe

Kynoterapia (Dogoterapia)

Opis Studiów

Współczesny świat niesie dla człowieka szereg zagrożeń. Rozwój przemysłu, starzenie się społeczeństwa, informatyzacja, automatyzacja, zmiana stylu życia i dieta powoduje, że człowiekowi nie tylko niepełnosprawnemu coraz bardziej potrzebne i konieczne są różnorodne działania usprawniające ich funkcjonowanie w zakresie fizycznym, psychicznym jak i społecznym.

Dlatego też Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie organizuje studia podyplomowe – KYNOTERAPIA (DOGOTERAPIA).

Celem studiów jest wyposażenie uczestników we wszechstronną wiedzę i umiejętności praktyczne do prowadzenia działań rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych z wykorzystaniem psa. W trakcie trzy semestralnych studiów kwalifikacyjnych student realizuje program dający uprawnienia pedagogiczne oraz kynoterapeuty. Osoby posiadające wykształcenie pedagogiczne, mogą zrealizować treści programowe studiów tylko w zakresie kynoterapii oraz pedagogiki specjalnej.

Problematyka studiów z zakresu kynoterapii obejmuje między innymi, zagadnienia prawne, standardy, bezpieczeństwo, formy pracy z psem, duży obszar różnorodnych metodyk oraz przedmioty wymagane do uzyskania uprawnień pedagogicznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Powyższe zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych UMCS w Lublinie, AWP oraz wysokiej klasy specjalistów, praktyków.

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje: uprawnienia kynoterapeuty oraz uprawnienia pedagogiczne.

Na studia zapraszamy absolwentów wszystkich rodzajów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich mających predyspozycje do tego rodzaj pracy.

 • Sprawdź warunki rekrutacji
 • Rekrutacja Online
 • Opłata rekrutacyjna: 0 zł
 • Czas Trwania: 3 semestry
 • Liczba Godzin:350 godzin zajęć teoretycznych
  150 godzin praktyk pedagogicznych
  70 godzin praktyk kynoterapeutycznych
 • Czesne za I semestr: 1200zł
 • Czesne za II semestr: 1200zł
 • Czesne za III semestr: 1200zł

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
 • Godziny Otwarcia
 • poniedziałek - sobota8:00 – 16:00
 • +48 81 448 08 20
 • rekrutacja@pol.edu.pl
 • Biuro Rekrutacji, pok. nr 27 (parter)

wzór świadectwa studiów podyplomowych

Skip to content