plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

KURS JĘZYKA POLSKIEGO PRZYGOTOWUJĄCY DO CERTYFIKATU C1

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego zaprasza na kurs języka polskiego przygotowujący do certyfikatu C1

Kurs przeznaczony jest dla osób, które przygotowują się do państwowego egzaminu certyfikatowego na poziomie C1

Program kursu:
1. Poszerzenie wiedzą z zakresu poprawności gramatycznej z poziomu C1.

  1. Ćwiczenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
  2. Trening czytana ze zrozumieniem różnych rodzajów tekstów.
  3. Rozwijanie zdolności swobodnego i płynnego wypowiadania się.
  4. Nauka poprawnego budowania wypowiedzi pisemnych na poziomie C1

 

Tematyka zajęć zgodna ze standardami egzaminacyjnymi Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Wymagane Dokumenty:

Kandydaci na kurs powinni dostarczyć: Formularz zgłoszeniowy, kserokopia dowodu osobistego/ paszportu, kopia dowodu wpłaty.

CENA:

60 godz. /2 semestry – 600 zł

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ ZAPISY :

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO

Kierownik Centrum : dr Agnieszka Maciocha

Telefon: 81 740 72 40 (wew.43)

Email: ackj@wssp.edu.pl

Skip to content