plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

KONFERENCJA „Fizjoterapia pacjenta neurologicznego w XXI wieku”

Dnia 28.01.2023 odbyła się I konferencja pt.: „Fizjoterapia pacjenta neurologicznego w XXI wieku”, której byliśmy współorganizatorami razem ze Ośrodkiem Neurorehabilitacji w Turce oraz Stowarzyszeniem Fizjoterapia Polska.

Patronat honorowy nad Konferencją objęło m in.: Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki, z udziałem Ministra Edukacji i Nauki prof. dr hab. Przemysława Czarnka. Po uroczystym przywitaniu wszystkich uczestników przez Ministra, głos zabrał Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie dr Marian Przylepa, prof. AWP, a pierwszą sesję współprowadziła Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Wincentego Pola w Lublinie dr Daria Majewska.
Spotkanie służyło wymianie doświadczeń pomiędzy lekarzami, fizjoterapeutami, logopedami, psychologami i ortotykami. Prelegentami byli topowi specjaliści w kraju, którzy wyznaczają standardy opieki neurologicznej w Polsce.  Sala wypełniona była po brzegi i wśród uczestników nie zabrakło Wykładowców i Studentów Akademii  Wincentego Pola w Lublinie. Tematyka była niezwykle zróżnicowana. Wykłady dotyczyły min. możliwości wykorzystania lokomatu, komórek mezynchemalnych, różnych ortez oraz podkreśliły potrzebą interdyscyplinarnej współpracy.
Wszyscy zgodnie zadeklarowali, że tak dobrze przygotowane wydarzenie naukowe powinno odbywać się cyklicznie.
Pracownikom  Akademii  Wincentego Pola w Lublinie, którzy byli zaangażowani we współtworzenie wydarzenia serdecznie dziękujemy!

Pobierz plik PDF

 

 

Skip to content