plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Kompleksowy program dostępności WSSP w Lublinie

KOMPLEKSOWY PROGRAM DOSTĘPNOŚCI WSSP W LUBLINIE

Szczegóły projektu:

Okres realizacji projektu: od 2020-01-01 do 2021-12-31
Wartość projektu: 3 970 136,60 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 851 032,49 zł

Cel Projektu:

Wzrost dostępności Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie i jej oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez:

  • wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni
  • zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej na Uczelni
  • wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań na Uczelni
  • opracowanie i wdrożenie procedur na Uczelni mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię
  • wprowadzenie do programów nauczania na Uczelni modyfikacji wyrównujących szanse studentów z niepełnosprawnościami i m.in. zapewnienie wsparcia w postaci asystenta dydaktycznego osoby niepełnosprawnej i tłumacza migowego
Skip to content