plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Położnictwo (studia I stopnia)

Wydział Nauk o Zdrowiu

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

Uzyskany tytuł: licencjat

ECTS: 180

Język wykładowy:

– polski
– angielski

Studiuj położnictwo w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

Położnictwo jest jedną z najstarszych dziedzin medycyny.
Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu nauk medycznych, a w szczególności: medycyny prenatalnej, neonatologii, ginekologii i pielęgniarstwa. Pozwalają zapoznać się z rodzajami świadczeń zdrowotnych stosowanych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej oraz noworodka.

 

Położna/położny to zawód szczególnego zaufania społecznego, zawód gdzie obok wiedzy, umiejętności i wykształcenia, niezbędna jest pasja i powołanie. Położne/położni powinny charakteryzować się: poczuciem odpowiedzialności, rzetelnością, sumiennością, umiejętnością nawiązywania kontaktów, zdolnością podejmowania decyzji, a w postawach wobec drugiego człowieka poszanowaniem godności osoby ludzkiej, cierpliwością, troskliwością, opiekuńczością, życzliwością i bezinteresownością oraz gotowością do ustawicznego kształcenia się.

 

Program studiów na kierunku położnictwo umożliwia zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności, które pozwolą na realizowanie ścieżka kariery zawodowej – jak i dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia o tym profilu.
Aby w pełni realizować się w zawodzie, potrzeba podstawowej wiedzy lekarskiej. Przedmioty, jakie realizuje się w łamach położnictwa, to:

 • anatomia
 • fizjologia
 • patologia
 • embriologia
 • badanie fizykalne
 • biochemia i biofizyka
 • genetyka
 • mikrobiologia i parazytologia
 • zdrowie publiczne
 • farmakologia
 • radiologia
 • psychologia
 • socjologia
 • pedagogika
 • prawo
 • filozofia i etyka zawodu położnej
 • opieka położnicza
 • techniki położnicze i prowadzenie porodu
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • podstawowa opieka zdrowotna
 • diagnostyka w położnictwie i ginekologii
 • położnictwo i opieka położnicza
 • ginekologia i opieka ginekologiczna

 

Studenci oprócz przedmiotów kierunkowych uczą się również języków obcych, aby po ukończeniu studiów móc swobodnie funkcjonować zarówno w kraju, jak i zagranicą. Absolwent kierunku położnictwo uzyskuje tytuł licencjata położnictwa, a dyplom ukończenia studiów uprawnia do uznania kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej.

 

W Polsce nieustannie rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę medyczną. Osoby, kończące studia na kierunku położnictwo nie powinny się martwić o zatrudnienie, ponieważ wciąż otwierają się dla nich nowe i atrakcyjne miejsca pracy, nie tylko na arenie lokalnej, ale także i międzynarodowej.

 

Po zakończeniu studiów położna jest wykwalifikowana do prowadzenia edukacji zdrowotnej, obejmującej przygotowanie do życia w rodzinie i planowanie ciąży, monitorowania jej prawidłowego przebiegu i przyjmowanie porodu.

 

Jeśli czujesz że Twoim powołaniem jest położnictwo – zapisz się na studia na tym kierunku na WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie. Na naszej uczelni zdobędziesz wszechstronne wykształcenie oraz nabędziesz kompetencje, dzięki którym zyskasz pełne kwalifikacje w zawodzie położnej/położnego.

Możliwości kariery zawodowej Absolwenta naszej Uczelni

– na oddziałach położniczych, ginekologicznych, neonatologicznych, patologii ciąży;

– przychodniach specjalistycznych;

–  szkołach rodzenia;

– ośrodkach laboratoryjnych;

 – po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych jako nauczyciel lub wykładowca w placówkach oświaty.

Skip to content