plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Kosmetologia (studia II stopnia)

Główną koncepcją kształcenia na studiach drugiego stopnia – kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie będzie kształcenie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie kosmetologii, którzy będą posiadać pogłębioną merytoryczną i praktyczną wiedzę z zakresu szeroko pojmowanej kosmetologii, umożliwiającą im wykonywanie zaawansowanych zabiegów kosmetycznych, dokonywanie właściwego wyboru kosmetyków, wskazywanie ich zastosowania w oparciu o wiedzę farmakologiczną.

Wydział Nauk o Zdrowiu

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

 

Uzyskany tytuł: magister

 

ECTS: 120

 

Profil: praktyczny 

 

Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

 

Dyscypliny:  nauki o zdrowiu (wiodąca), nauki medyczne, nauki farmaceutyczne  

 

Poziom PRK : 7

 

Język wykładowy:

– polski
– angielski

Folder reklamowy  – pobierz

Studiuj kosmetologię w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

Kosmetologia - Studia II stopnia (magisterskie)

Program kształcenia składa się z podstaw teoretycznych, obejmujących szereg przedmiotów z dyscyplin naukowych, takich jak nauki o zdrowiu, nauki medyczne i nauki farmaceutyczne oraz przedmiotów typowo praktycznych. W planie kształcenia znajdują się przedmioty medyczne, takie jak: anatomia ze szczególnym uwzględnieniem głowy, szyi i kończyny dolnej, onkologia skóry, endokrynologia, elementy alergologii, farmakologii czy trychologii. Pozwolą one nabyć i pogłębić wiedzę o budowie i funkcjonowaniu ciała ludzkiego w zdrowiu i chorobie, będąc dobrą podstawą do wykonywania specjalistycznych zabiegów kosmetycznych.

 

Program nacelowany jest jednak na doskonalenie i pogłębianie praktycznych umiejętności przez studenta, które pozwolą  doskonalić umiejętności diagnozowania stanu skóry, rozróżniania defektów skórnych, planować i przeprowadzać zabiegi kosmetyczne  w tym zaawansowane terapie z użyciem nowoczesnej aparatury kosmetologicznej i właściwie dobranych kosmetyków. W programie znajdą się m.in. zajęcia z kosmetologii estetycznej i anty aging, trychologii, ortopodologii i pracowni kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów na kierunku Kosmetologia (II stopień) powinien posiadać umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii, potrzebną do:

 • Zorganizowania, urządzenia, wyposażenia i kierowania gabinetami kosmetycznymi, salonami odnowy biologicznej, centrami SPA zgodnie z zasadami sanitarno-epidemiologicznymi, chroniąc siebie i klientów przed chorobami ogólnoustrojowymi oraz chorobami z manifestacją skórną.
 • Diagnozowania stanu skóry i przydatków skórnych, identyfikując błędy i zaniedbania w pielęgnacji skóry.
 • Przeprowadzenia wywiadu kosmetycznego, a także wstępnego wywiadu alergologicznego i udokumentowania swoich działań.
 • Właściwego zaplanowania i wykonania terapii kosmetycznych, w tym pielęgnacyjnych, upiększających i estetycznych, w zależności od występującego problemu, uwzględniając wskazania, przeciwwskazania, rodzaj skóry oraz wiek klienta.
 • Poprawnego zaplanowania i wykonania zaawansowanych zabiegów kosmetycznych dotyczących głowy, szyi, ciała oraz kończyn, uwzględniając wskazania oraz przeciwwskazania do wykonania zabiegu, potrzeby klienta, rodzaj skóry.
 • Prawidłowego odczytywania składu kosmetyków
 • Kontroli jakości wyrobu kosmetycznego i badań aplikacyjnych nowych kosmetyków.
 • Ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, alergologiem, onkologiem, chirurgiem plastycznym oraz lekarzem medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo.
 • Doboru i posługiwania się aparaturą kosmetologiczną, w tym sprzętem specjalistycznym, zachowując zasady BHP i PPOŻ.
 • Konserwacji i zabezpieczenia narzędzi, aparatury i urządzeń po wykonaniu zabiegu.
 • Udzielania porad w zakresie kolorystyki, rodzaju makijażu, stylizacji i sposobów kształtowania sylwetki, służących poprawie wyglądu klienta oraz projektowania i wykonania stylizacji w zależności od budowy ciała, typu urody, wieku i okoliczności.
 • Prowadzenia działań profilaktycznych w zakresie chorób skóry i chorób cywilizacyjnych, pełniąc funkcje „edukatora” promującego zdrowy styl życia i dbałość o pielęgnację ciała i urody.
 • Nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami
  oraz zapewnienia im odpowiedniego komfortu psychicznego i relaksu podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych.
 • Umiejętności szkolenia personelu.
 • Doskonalenia poziomu zawodowego i wiedzy oraz uczestnictwa w szkoleniach specjalistycznych, sympozjach i kongresach.
 • Tworzenia pisemnych prac teoretycznych, jak również prac badawczych, wykorzystując znajomość piśmiennictwa polskojęzycznego i światowego, znajomość programów komputerowych oraz podstaw statystyki, przedstawiając pracę w oparciu o własne przemyślenia, używając specjalistycznej terminologii kosmetologicznej.
 • Podjęcia studiów trzeciego stopnia.
 • Realizowania etyki zawodowej w działalności kosmetycznej.

opinie

studentów

Kamila Kowalczyk

studentka

Po zakończeniu studiów licencjackich z kosmetologii na WSSP wiedziałam, że swoją naukę na studiach magisterskich będę kontynuować tylko na tej uczelni. Panuje tutaj przyjazna atmosfera, wykładowcy w przystępny sposób przekazują dużą dawkę wiedzy, a przede wszystkim Uczelnia w dużym stopniu stawia na zajęcia praktyczne – co jest bardzo ważne w zawodzie kosmetologa. Studiowanie Kosmetologii na WSSP było moim najlepszym wyborem.

WYRÓŻNIA NAS:

 • program kształcenia z dużą liczbą zajęć praktycznych, zapewniających zdobycie umiejętności niezbędnych w pracy każdego kosmetologa,
 • małe grupy na zajęciach praktycznych, umożliwiające pracę w parach,
 • dobra współpraca z interesariuszami zewnętrznymi (organizacja kursów i szkoleń kosmetycznych),
 • ciekawy program i rzetelni nauczyciele akademiccy, w tym praktycy z wieloletnim stażem.
Skip to content