plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Język Niemiecki – Kurs Ekonomiczny

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego zaprasza na kurs “Język niemiecki w obrocie gospodarczym” (biznesowy)

Kurs składający się z dwóch części:

a) „Język niemiecki ekonomiczny” – wersja ogólna
b) „Język niemiecki dla Specjalistów ds. Administracyjno- Biurowych”

Specjalistyczny kurs (60 godzin lekcyjnych) przeznaczony jest dla osób pragnących poznać słownictwo dotyczące zagadnień ekonomicznych. Kurs został stworzony z myślą o przyszłych pracownikach firm i instytucji, klientach korporacyjnych, managerach, specjalistach branży finansowej i marketingu, pracownikach w dziale obsługi klienta, ale też o personelu biurowym i pracownikach recepcji, sekretariatu i biura.
Podczas kursu oferowany jest słowniczek do doskonalenia języka niemieckiego zawodowego (zebrane słownictwo z każdej jednostki lekcyjnej).

Nauka przebiega w zespole międzynarodowym.
Kurs języka niemieckiego objęty jest Programem Zarządzania Jakością.

Po ukończeniu kursu Słuchacz otrzymuje certyfikat z oceną. Świadectwo ukończenia kursu sporządzone jest w języku polskim i niemieckim.

Wymagane Dokumenty:

Kandydaci na kurs powinni dostarczyć: formularz przyjęcia na kurs (dostępny w Rekrutacji WSSP i na do pobrania stronie internetowej WSSP), kserokopia paszportu (studenci cudzoziemcy), zdjęcie kandydata (35mm x 45mm).

Opłaty i wymiar godzin:
60 godzin / 2 semestry – 600 ZŁ

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ ZAPISY :

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO

Kierownik Centrum : dr Agnieszka Maciocha

Telefon: 81 740 72 40 (wew.43)

Email: ackj@wssp.edu.pl

Skip to content