MAPA CSM

Kliknij w pomieszczenie aby uzyskać dodatkowe informacje.

MAPA CSM
Sala 2 Sala 1 Sala 5 Sala 3 Sala 4 Sala 6 Sala 7 Sala 8 Sala 9 Inne Wyjście Wyjście Punkt Oczekiwania

Sala 2

Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich:

Wyposażenie sali daje studentom możliwość nauki podstawowych, jak i zaawansowanych technik pielęgnacji pacjenta oraz obsługi sprzętu ułatwiającego te czynności. Realizm sytuacji ułatwia nabywanie umiejętności praktycznych oraz prawidłowej komunikacji z pacjentem

Sala 1

Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich:

Wyposażenie sali daje studentom możliwość nauki podstawowych, jak i zaawansowanych technik pielęgnacji pacjenta oraz obsługi sprzętu ułatwiającego te czynności. Realizm sytuacji ułatwia nabywanie umiejętności praktycznych oraz prawidłowej komunikacji z pacjentem

Sala 5

Sala Symulacji Wysokiej Wierności:

Sala wysokiej wierności, wyposażona jest w zaawansowany technologiczne sprzęt oraz symulatory osoby dorosłej, dziecka i noworodka. Korzystając z możliwości zaawansowanych symulatorów, odzwierciedlających rzeczywistych pacjentów oraz wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania, studenci mogą sukcesywnie poszerzać wiedzę, zdobywać praktyczne umiejętności, uczyć się pracy zespołowej oraz postępowania w rożnych, często bardzo skomplikowanych przypadkach klinicznych.

Sala 3

Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich:

Wyposażenie sali daje studentom możliwość nauki podstawowych, jak i zaawansowanych technik pielęgnacji pacjenta oraz obsługi sprzętu ułatwiającego te czynności. Realizm sytuacji ułatwia nabywanie umiejętności praktycznych oraz prawidłowej komunikacji z pacjentem

Sala 4

Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich:

Wyposażenie sali daje studentom możliwość nauki podstawowych, jak i zaawansowanych technik pielęgnacji pacjenta oraz obsługi sprzętu ułatwiającego te czynności. Realizm sytuacji ułatwia nabywanie umiejętności praktycznych oraz prawidłowej komunikacji z pacjentem

Sala 6

Sala symulacji z zakresu BLS:

Sala BLS (ang. Basic Life Support) służy prowadzeniu zajęć praktycznych z zakresu podstawowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy. Do dyspozycji osób ćwiczących dostępny jest specjalistyczny sprzęt medyczny oraz trenażery BLS osoby dorosłej, dziecka i noworodka, ułatwiające naukę umiejętności praktycznych.

Sala 7

Sala symulacji z zakresu ALS

Wyposażenie sali umożliwia przeprowadzenie zajęć praktycznych z zakresu zaawansowanych czynność resuscytacyjnych (ang. ALS Advanced Life Support). Podczas zajęć studenci mogą korzystać z nowoczesnych symulatorów ALS osoby dorosłej, dziecka i noworodka oraz potrzebnego sprzętu medycznego.

Sala 8

Sala Egzaminacyjna OSCE

Wyposażenie sali pozwala na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego OSCE metodą symulacji medycznej, którego celem jest przeniesienie zdobytej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej do rzeczywistych sytuacji.

Sala 9

Sala prebriefing / debriefing

Sala przeznaczona jest do przeprowadzenia prebriefingu oraz debriefingu.
Prebriefing jest przygotowaniem studentów do symulacji, gdzie przedstawiany jest zaplanowany scenariusz, przekazywane są istotne informacje, instrukcje, wskazówki oraz cele do osiągnięcia.

Debriefing ma miejsce po zakończonej symulacji i służy omówieniu przebiegu przeprowadzonego scenariusza. 

Inne

Pomieszczenia Socjalno-Administracyjne:

Pomieszczenia dla pracowników oraz łazienki

Punkt Oczekiwania

Punk oczekiwania oraz Lockery do sal 6, 7, 8, 9