plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Konferencja Międzynarodowa Lublin- Lwów 10-14.10.2018

IV Konferencja Międzynarodowa „ Współczesne formy turystyki i rekreacji”

Lublin 10-11.10.2018 (w Polsce)

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa ”Geografia, Ekonomika i Turystyka; osiągnięcia narodowe i międzynarodowe” 

Lwów, 12-14.10.2018 (na Ukrainie)

 

Organizatorzy: Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franka,  Kijowski Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki,  Lwowskie Wojewódzkie Władze Administracyjne, Instytut Regionalnych Osiągnięć NAN Ukrainy, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki w Warszawie

 

Sekcje  naukowe  konferencji:

Sekcja A: Współczesne formy  turystyki i rekreacji

Sekcja B: Historia Turystyki

Sekcja C: Aktualne problemy krajoznawstwa i turystyki międzynarodowej

Sekcja D: Ekonomiczne problemy w turystyce

Sekcja E: Organizacja i ekonomika biznesu hotelarsko-restauracyjnego

Sekcja F: Geoprzestrzenne aspekty działalności turystycznej

Sekcja G: Turystyczne krajoznawstwo

 

Języki używane na konferencji: ukraiński, angielski, niemiecki, polski.

W ramach konferencji w Polsce planuje się obrady sekcyjne w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie a na Ukrainie we Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. I. Franka. Planowana jest także w dniach 13-14.10.2018 r. wycieczka  w Ukraińskie Karpaty (Skolski Beskid, wieś Uricz, forteca Tustań, rezerwat Światosław i inne).

 

W ramach konferencji planuje się publikację materiałów konferencyjnych w pracy zbiorowej „Geografia i Turyzm” (Katedra krajoznawstwa i turystyki geograficznego fakultetu KNY im. T.Szewczenki w Kijowie)  lub  (do wyboru) w języku angielskim w „Archives of Tourism, Hospitality and Sport Science” (Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie).

 

Komunikat nr 1

 

 

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

LUBLIN, 10.10.2018

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa:

 „Geografia, ekonomika i turystyka; narodowe i międzynarodowe osiągnięcia” Lwów 12-14.10.2018

 

Dzień 1 – LUBLIN, 10.10.2018

Program Konferencji

 

10.00–11.00    Rejestracja  uczestników

11.00–11.30    Otwarcie konferencji, powitanie uczestników i gości 11.30–12.00   Wystąpienia oficjalne

Referaty

 

12.00–12.30  Jan Paweł Piotrowski: Turystyka- od emocji, po zdrowie i apetyt na wiedzę. Studium przypadków

12.30–13.00  Andrzej Pawłowski: Raid Adalbertowi jako przykład wzorowej imprezy turystyczno-krajoznawczej w aspekcie rozwoju krajoznawstwa na pograniczu polsko-ukraińskim

 

13.00–14.00  Przerwa obiadowa

14.00–14.15 Radosław Dolecki: Tematyka eventowa w turystyce w Polsce- możliwości przekształcenia krajowego zlotu fanów w wydarzenie międzynarodowe

14.15–14.30  Jurij Zinko, Switłana Błogodir, Marta Malska: Wieloletnie osiągnięcia ruchu turystycznego w Ojcowskim Parku Narodowym w Polsce

14.30–14.45  Sławomir Kula: Dostosowanie produktów turystycznych do obsługi turystyki motocyklowej

14.45–15.00  Leopold Dolecki: Trendy turystyki młodzieżowej

15.00–15.15  Przerwa na kawę

15.15–15.30  Lidia Dubis , Marta Malska, Wioletta Kamińska:  Relief i geodynamiczne procesy jako obiekty geoturystycznych interesów

15.30–15.45  Dyskusja i wymiana poglądów

 

 

Dzień 2

11.10.2018

 

Godz. 7.00   Odjazd uczestników Konferencji do Lwowa

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Кафедра туризму географічного факультету

Кафедра країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних відносин

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Кафедра країнознавства та туризму географічного факультету

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

НПП «СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ»

ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ

WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA IM. WINCENTEGO POLA

LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW TURYSTYKI W WARSZAWIE

 

 

Програма

 

 

ХІІ Міжнародної наукової конференції

«Географія, економіка і туризм:

національний  та міжнародний досвід

 

 

12-14 жовтня 2018 року

 

 

м. Львів

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 

Почесний голова:  
Володимир Мельник ректор Львівського національного університету

імені Івана Франка, професор

Голова:  
Ярослав Гарасим проректор Львівського національного університету

імені Івана Франка, професор

Заступники голови:  
Володимир Біланюк декан географічного факультету, доцент
Маркіян Мальський декан факультету міжнародних відносин, професор
Наталія Антонюк завідувач кафедри країнознавства і міжнародного туризму, професор
Марта Мальська завідувач кафедри туризму, професор
 

Учений секретар:

 
Дмитро Каднічанський доцент кафедри туризму
 

Технічний секретар:

 
Тарас Завадовський завідувач лабораторії «Навчальна туристична агенція»
 

Члени оргкомітету:

 
Михайло Гамкало доцент кафедри туризму  
Павло Романів доцент кафедри туризму  
Любомир Безручко доцент кафедри туризму  
Михайло Клапчук доцент кафедри туризму  

Програма

ХІI Міжнародної конференції «Географія, економіка і туризм: національний  та міжнародний досвід»

 

12-14 жовтня 2018 року, м. Львів

 

   12 жовтня 2013 р.

 

9.00-10.00

 

10.00-13.45

Реєстрація учасників (Дзеркальна зала ЛНУ, вул. Університетська, 1)

Пленарне засідання (Дзеркальна зала ЛНУ, вул. Університетська, 1)

14.00-14.45 Обід
14.45-17.45

 

Секційні засідання:

Секція А (Дзеркальна зала ЛНУ, вул. Університетська, 1)

Секція В (факультет міжнародних відносин, вул. Січових Стрільців, 19/ 205)

Секція С (навчальна лабораторія «Туристична агенція», вул. П. Дорошенка, 41/4а)

18.00 Вечеря
   
  13 жовтня 2013 р.

 

07.30-11.30 Переїзд у с. Верхнє Синьовидне.
11.30-18.00 Екскурсія «Туристичні ресурси Сколівщини» (фортеця Тустань, м. Сколе, могила князя Святослава)
18.30

 

 

Вечеря
   
  14 жовтня 2013 р.

 

9.00-14.00

 

Екскурсія у НПП «Сколівські Бескиди».
14.00-17.00

 

– Львів

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

(Дзеркальна зала ЛНУ, вул. Університетська, 1)

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

 

Ярослав Гарасим

Проректор з науково-педагогічної роботи ЛНУ імені Івана Франка

Володимир Біланюк

Декан географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка

 

Маркіян Мальський

Декан факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка

 

Марта Мальська

Завідувач кафедри туризму географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка

 

 

 

Dolecki Leopold

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. W.Pola w Lublinie, Polska

WSPÓŁCZESNE TRENDY TURYSTYKI MŁODZIEŻOWEJ

 

Люкевіч Уладзімер

Дзяржаўны ўніверсітэт у Брэсце, Брэст, Беларусь

ЕЎРАГУЛЬНІ 2019 ГОДА Ў ПЕРСПЕКТЫВЕ ПРЫБЫТКАЎ

АД СПАРТЫЎНАГА ТУРЫЗМУ

 

Колотуха Олександр

Льотна академія Національного авіаційного університету, Кропивницький, Україна

ПРОСТОРОВО-РЕСУРСНИЙ ПІДХІД ДО ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ

 

Миргородська Олена

Льотна академія Національного авіаційного університету,

Кропивницький, Україна

ОЦІНКАСТАНУ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

 

Паньків Наталія

Львівський національний університет імені Івана Франка

ЄВРОПЕЙСЬКА КУХНЯ: ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ ТА  ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

 

Кальна-Дубінюк Тетяна

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна

ІНТЕРАКТИВНІ КОНСАЛТИНГОВІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ЗЕЛЕНОМУ ТУРИЗМІ

 

Петрушенко Микола, Шевченко Ганна

Сумський державний університет, Суми, Україна

КОНСЕНСУСНЕ ВИРІШЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПРИРОДНО-РЕСУРСНИХ КОНФЛІКТІВ

 

 

Секція А

(Дзеркальна зала ЛНУ, вул. Університетська, 1)

 

 

Антонюк Наталія, Мальський Маркіян

Львівський національний університет імені Івана Франка

ВСЕСВІТНЯ ТУРИСТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 

Dolecki Radosław

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola, Lublin, Polska

EVENT TOURISM IN LUBLIN, POLAND – POTENTIAL FOR TURNING A NATIONAL FAN CONVENTION INTO AN INTERNATIONAL EVENT

 

Білоус Софія, Ховалко Анна, Пурська Ірина

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТАТИСТИЧНОГО ОБЛІКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ УКРАЇНИ

 

Клапчук Михайло

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

Ікони Богородиці та Туризм у львові

 

Кульчицька Евеліна1, Зюбрик Діана2

1Національний лісотехнічний університет України, Львів, Україна

2Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ЗООГОТЕЛІВ В УКРАЇНІ

 

Масюк Юлія

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

ЗРОСТАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ МІСТА ЛЬВОВА: ЧИННИКИ ТА ПРОБЛЕМИ

 

Романів Павло

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

АКТУАЛІЗАЦІЯ СТВОРЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО КЛАСТЕРА

 

 

Секція В

(факультет міжнародних відносин, вул. Січових Стрільців, 19/ 205)

 

Бордун Ореста

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

Індикатори розвитку ділового туризму Львова

 

Гамкало Михайло

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

Розвиток водного туризму в Україні

 

Ганич Наталія, Гаталяк Оксана

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЯК СУЧАСНА ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ТА РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

 

Горб Костянтин, Крутякова Юлія

Університет митної справи та фінансів, Дніпро, Україна

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ
ТУРИСТИЧНО-КРАЄЗНАВЧОЇ ПРАКТИКИ
В УНІВЕРСИТЕТІ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ

 

Юрій Жук

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

ПРОМИСЛОВИЙ ТУРИЗМ У МАЛИХ МІСТАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Тарас Завадовський

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

ТУРИСТИЧНІ ОБ’ЄКТИ САКРАЛЬНОЇ БАРОКОВОЇ

АРХІТЕКТУРИ ЛЬВОВА

 

Каднічанський Дмитро, Каднічанська Мирослава

Львівський національний університет імені Івана Франка

ЗОЛОТА ПІДКОВА ЛЬВІВЩИНИ ЯК ТУРИСТИЧНА ДЕСТИНАЦІЯ

 

Любіцева Ольга

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Актуальність підготовки екскурсоводів у закладах вищої освіти, які готують кадри для туризму

Марта Мальська, Наталія Микитенко, Андрій Котловський

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

КОМПОНЕНТИ УСНОГО ДІЛОВОГО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ

 

Стафійчук Валентин, Малиновська Оксана

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ ПОЛЬЩІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЇЇ ПОЗИЦІОНУВАННЯ НА ТУРИСТИЧНИХ РИНКАХ ЄВРОПИ

ТА УКРАЇНИ

 

Мандюк Назарій

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАСОБІВ ПРОСУВАННЯ У ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ РЕГІОНУ

 

Манько Андрій

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ГОТЕЛЬНО – ЛІКУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ „RIXOS – PRYKARPATTYA”

 

Філь Марія1, Коропецька Тетяна2

1Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

2Хмельницький торговельно-економічний інститут, Хмельницький, Україна

АЮРВЕДИЧНЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ТУРИСТІВ ВАТА-ТИПУ

 

 

Секція С

(навчальна лабораторія «Туристична агенція», вул. П. Дорошенка, 41/4а)

 

Андрейчук Юрій, Книш Іван, Кремінь Надія

Львівський національний університет імені Івана Франка

ГЕОТУРИСТИЧНІ ТА НАВЧАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ СКОЛІВСЬКИХ БЕСКИДІВ НА ПРИКЛАДІ БАСЕЙНУ Р. КАМЯНКА

 

Безручко Любомир, Незюлик Ольга, Лексик Ірина

Львівський національний університет імені Івана Франка

Особливості розвитку готельних ланцюгів світу

 

Біланюк Ольга

Львівський національний університет імені Івана Франка

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Білецький Мирослав1, Котик Любов2

1Львівський інститут економіки і туризму

2Львівський національний університет імені Івана Франка

АКТУАЛІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛІСЬКОГО ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО РАЙОНУ УКРАЇНИ

 

Божук Тетяна, Папірник Уляна

Національний університет «Львівська політехніка»

ВЕЛИКИЙ ЛЮБІНЬ ЯК ЛОКАЛЬНА РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНА ДЕСТИНАЦІЯ

 

Бойко Зоя

Університет митної справи та фінансів, Дніпро, Україна

ІСТОРІЯ  ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ  (НА ПРИКЛАДІ ФРАНЦІЇ)

 

Бубняк Ігор1, Ціхонь Сергій2, Голубінка Юрій3

1Національний університет «Львівська політехніка»

2Львівський національний університет імені Івана Франка

3компанія Novasat, Королівство Саудівська Аравія

3Д МОДЕЛЬ МЕДОВОЇ ПЕЧЕРИ, м. ЛЬВІВ

 

Влах Мирослава

Львівський національний університет імені Івана Франка

ТУРИЗМ ЯК ЧИННИК СТВОРЕННЯ І РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Голод Андрій, Феленчак Юлія

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО РЕГІОНУ:

ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ

 

Дуцяк Ігор

Національний університет “Львівська політехніка”

АНАЛІЗ ОБҐРУНТОВАНОСТІ КОНЦЕПЦІЇ ДИСЦИПЛІНИ ФІЛОСОФІЯ ТУРИЗМУ

 

Жученко Валентина

Київський національний торговельно-економічний університет

РОЗВИТОК ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ ЯК МОЖЛИВІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ КРАЇНИ

 

Зюзін Святослав, Рикмас Тарас

Львівський національний університет імені Івана Франка

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТУРИСТИЧНОГО ОСВОЄННЯ МАСИВУ ЧОРНОГОРА УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

 

Іванова Лілія1, Вовчанська Ольга2

1Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

2Львівський торговельно-економічний університет

ПРІОРИТЕТні напрями РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ

 

Калько Андрій, Глушкова Тетяна

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне, Україна

ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЙНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО ТУРИЗМУ

 

Кошова Богдана, Габа Мирослава

 Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»

ВПЛИВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ОБЛАСТЕЙ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

 

Кузик Степан

Львівський національний університет імені Івана Франка

ОСНОВИ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ

 

Przybyłka Arkadiusz

Uniwersytet ekonomiczny w Katowicach, Katowice, Polska

INDUSTRIADA JAKO PRZYKŁAD TURYSTYCZNEGO  WYKORZYSTANIA ZABYTKÓW TECHNIKI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

 

Монастирський Володимир

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

ТУРИЗМ УКРАЇНЦІВ У БЕЗВІЗОВОМУ РЕЖИМІ

 

Ірина Мункачій

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

ТУРИСТИЧНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 

Ігор Пандяк

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

КОНЦЕПЦІЇ ГОСТИННОСТІ У СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Сеньків Мар’яна

Національний університет «Львівська політехніка»

Туристичний потенціал світових міст у контексті міжнародних рейтингів

 

Смик Оксана

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ТУРИСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

 

Smyrnov Igor

Kyiv National Taras Shevchenko University

LOGISTICS AND GEOGRAPHY OF URBAN TOURISM  AS  ITS EFFECTIVENESS AND SUSTAINABILITY FACTORS

 

Стафійчук Валентин, Малиновська Оксана

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ ПОЛЬЩІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЇЇ ПОЗИЦІОНУВАННЯ НА ТУРИСТИЧНИХ РИНКАХ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ

 

Стецький Василь

Львівський національний університет імені Івана Франка

ВИКОРИСТАННЯ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОГО РЕСУРСУ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ОЛЬВІЯ» ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТУДЕНТСЬКИХ ТУРИСТИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРАКТИК

 

Фастовець Оксана

 Національний університет фізичного виховання та спорту України, Київ, Україна

РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ БЛИЗЬКИЙ СХІД В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

 

Кушнірук Юрій, Яковишина Маргарита

Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Україна

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ ІНДУСТРІЇ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Nadesłanie gotowego tekstu referatu w języku angielskim do publikacji w Archives of Tourism, Recreation and Physical Education – max. do końca roku 2018. Teksty należy przesyłać na adres e-mail: athss@vpu.edu.pl

Artykuł o długości do 15 stron należy zapisać w edytorze Word dla Windows czcionką Times New Roman 12 punktów, odstęp między wierszami – 1,5, uwzględniając poniższe zasady: tytuły i podtytuły powinny być pisane pismem tekstowym (nie wersalikami); w liczbach miejsca dziesiętne należy oddzielić przecinkami (nie kropkami); akapity rozpoczyna się wcięciem przy użyciu odpowiedniego polecenia z menu: format, akapit (nie tabulatory). Tabele i wykresy (rysunki) należy wstawić w odpowiednie miejsca w artykule. Należy wykonać je w programie Word dla Windows lub Excel. Szerokość tabel i rysunków nie może przekraczać 16,5 cm; w tabelach i opisach rysunków należy używać pisma Times New Roman wielkość 10 punktów, podpisy w języku polskim i angielskim; ilustracje półtonowe należy zapisać jako czarno-białe (256 odcieni szarości, rozdzielczość 300 dpi), w formacie TIF, JPG lub EPS, w proporcjach, w jakich mają być drukowane; w wypełnieniach wykresów nie należy używać kolorów, tylko odcieni szarości lub czarno-białych wzorów; do artykułu należy dołączyć wysokiej jakości czarno-biały wydruk tabel, wykresów i rysunków takiej wielkości jaka ma być publikowana. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania usterek stylistycznych i mianownictwa oraz dokonywania potrzebnych skrótów bez porozumienia z autorem.

 

 

Skip to content