plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Zielony Erasmus+

GREEN TRAVEL

ZASADY ROZLICZENIA „GREEN TRAVEL”

Podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu.

Wsparcie indywidualne na koszty utrzymania dla dodatkowych dni podróży powyżej 500 km (dodatkowy 1 dzień w każdą stronę), powyżej 1000 km (dodatkowe 2 dni w każdą stronę) oraz 50 € z tytułu spełnienia wymogów związanych z ”green travel” dla osób nieotrzymujących standardowego ryczałtu na podróż

  1. Studenci oraz absolwenci ubiegający się o ryczałt na koszty podróży wynikający z całej podróży środkami lokomocji o niskiej emisji spalin (tzw. „green travel”) zobowiązani są o złożenie deklaracji o planowanym środku transportu.
  2. Ryczałt, o którym mowa zostaje wypłacony wraz ze stypendium Erasmus+ zgodnie ze złożoną deklaracją, w 2 racie rozliczającej wyjazd po przedłożeniu biletów/rachunków za przejazd. 
  3. Deklarowany środek transportu na miejsce mobilności musi zostać potwierdzony po powrocie przy rozliczeniu mobilności:
  • Osoby, podróżujące publicznym środkiem transportu (autobus, kolej) obowiązane są dostarczyć przy rozliczeniu  bilety/rachunki za przejazd.
  • Data na załączanym rachunku/bilecie nie może pokrywać się z terminem realizacji mobilności (daty w umowie finansowej);
  • Osoby podróżujące wspólnie samochodem osobowym (min. 2 osoby) zobowiązane są do złożenia oświadczenia.

 

Na podróż typu „GREEN TRAVEL” mogą zostać przyznane dodatkowe maksymalnie dwa dni na podróż przed rozpoczęciem mobilności oraz dwa dni po zakończeniu mobilności:

      Dla podróży do 500 km – 0 dni

      Dla podróży od 501 km – 1000 km  1 dodatkowy dzień w każda stronę

      Dla podróży od 1001 km dodatkowe 2 dni w każdą stronę

Odległość będzie naliczana na podstawie kalkulatora

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

Jeżeli podróż nie zostanie potwierdzona w wyżej wymieniony sposób student/absolwent  to kwota wynikająca z uprawnień „GREEN TRAVEL” będzie odliczona od drugiej raty wypłacanej po rozliczeniu.

 

Deklaracja green travel

Potwierdzenie green travel

Skip to content