plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Specjalna oferta edukacyjna dla Polonii w Chicago

Program Stypendialny dla Polonii

Organizowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej

‏‏‎ ‏‏‎  ‏‏‎  ‏‏‎

Informujemy, że Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłosił nabór wniosków o udział w Programie Stypendialnym dla Polonii dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia a także studiów jednolitych magisterskich.

Program ma na celu umożliwienie młodzieży o polskim pochodzeniu zdobycia wyższego wykształcenia na terenie Polski oraz podwyższenie ich umiejętności związanych językiem polskim oraz środowiskami polonijnymi.

Organizatorzy oferują możliwość odbycia studiów wyższych w języku polskim w uczelniach podległych MNiSW (poza kierunkami filologicznymi, z wyjątkiem filologii polskiej), MZ (kierunki medyczne) i MKiDN (kierunki artystyczne) oraz comiesięczne stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na pokrycie kosztów utrzymania.

Program przewiduje także kurs przygotowawczy dla studentów, którzy nie mieli styczności z edukacją w polskim języku.

Szczegółowe informacje można przeczytać na Stronie NAWA.

Nabór wniosków do uczestnictwa w Programie stypendialnym dla Polonii jest prowadzony od 11 lutego do 31 marca 2019 r. do godz. 15:00 pod adresem: https://programs.nawa.gov.pl/login.

 

Regulamin studiów I-go stopnia

Regulamin studiów II-go stopnia

 

Specjalna oferta edukacyjna  dla Polonii w Chicago

 

Studia w języku polskim

Studia w języku angielskim

 

Wymagane dokumenty:

dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego
oryginalny odpis świadectwa dojrzałości
kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (studia II stopnia)
z
aświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy/tylko kandydaci na kierunki: Fizjoterapia, Kosmetologia, Wychowanie fizyczne

 

Więcej informacji na temat wymaganych dokumentów:

Studia w języku polskim

Studia w języku angielskim

 

Uwaga!

Zniżka na studia w języku angielskim

Dla kandydatów na studia obywateli z Polski opłata rekrutacyjna na studia w języku angielskim.

 

W roku akademickim 2018/2019 Polacy – kandydaci na studia w języku angielskim otrzymują zniżkę w wysokości 50% czesnego za cały okres studiów.

50% zniżki na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Ekonomia ze specjalnościami: ekonomia menedżerska oraz biznes międzynarodowy  w ramach projektu finansowanego ze środków UE Bank Kompetencji – Zintegrowany Program Kształcenia WSSP (kandydaci polscy i zagraniczni, studia prowadzone w języku angielskim) – Liczba miejsc ograniczona!

Studia II stopnia

  • Fizjoterapia – 100 zł
  • Turystyka i rekreacja – 100 zł

Studia I stopnia

  • Kosmetologia – 100 zł
  • Turystyka i rekreacja – 100 zł
  • Wychowanie fizyczne – 100 zł

Studia jednolite magisterskie

  • Fizjoterapia – 200 zł

 

 

Więcej informacji o promocjach tutaj!

 

Uzyskaj więcej informacji – skontaktuj się z naszymi koordynatorami:

Studia w języku polskim:
mgr Dominika From
81 448 08 20, 81 740 72 40 w.46
e-mail: rekrutacja@wssp.edu.pl; koordynator.wssp@gmail.com

Studia w języku angielskim:
mgr Monika Wróbel
+48 81 740 25 04, 81 740 72 40 w.25
e-mail: infoenglish@pol.edu.pl

Skip to content